BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domachowski Waldemar (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Stereotyp żebraka
Stereotype of a Beggar
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2007, t. 27, s. 63-76, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Stereotypy i stereotypizacja
Słowa kluczowe
Stereotypy narodowe, Społeczeństwo, Badania socjologiczne
National stereotypes, Society, Sociological research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia stereotypu żebraka. Autor oparł swoją analizę o własne badania ankietowe. Badani wybierali cechy, które kojarzą im się z osobą żebrzącą. Pytania dotyczyły między innymi ich wyglądu, wieku, ubioru itp. Następnie podsumowano wyniki badań.

The paper presents assumptions being a base for the program of studies on the stereotype of Polish beggar. The stereotype is treated as a simplified category of perception resulting in quick putting into motion of a proper behavior. The subject of interest was if there were some "central features" of the stereotype that cause to undertake proper actions while their lack causes that such actions would not occur. From this viewpoint study of a beggar stereotype was only some pretext to formulate more general conclusions. Succeeding papers give detailed results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna serca i umysłu, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 2. Bem S. (2000), Męskość i kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańsk GWP.
 3. Branscombe N.R., Schmidt M.T., Schiffhauer K. (2007), Racial attitudes in response to thoughts of white privilege, European J. of Soc. Psychology, 37-2, s. 203-215.
 4. Brown R. (2000), Group processes, Oxford: Blackwell.
 5. Domachowski W. (1993), Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń: EDYTOR.
 6. Domachowski W. (w druku), Ewolucja czy społeczne oddziaływanie. W: W. Domachowski, Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Geremek B. (1971), Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu, Wrocław: Ossolineum.
 8. Jarymowicz M. (2001), W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów. W: M. Kolta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychiczne i kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 26-43.
 9. Kofta M., Jasińska-Kania A. (2001), Wstęp. Czy możliwy jest dialog między społeczno -kulturowym a psychologicznym podejściem do stereotypów? W: M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychiczne i kulturowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. IX-XXIX.
 10. Lankenau S.E. (1999), Panhandling repertoires and routines for overcoming the nonperson treatment, Deuiant Eehavior: An Interdisciplinary Journal, 20, s. 183-206.
 11. Łukaszewski W., Weigl B. (2001), Stereotyp stereotypu czy prywatna wersja natury ludzkiej. W: M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychiczne i kulturowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 44-66.
 12. Malewski A. (1975), O nowy kształt nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 13. Miluska J. (19%), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 14. Stangor Ch., Schaller M. (1999), Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. W: C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk: GWP.
 15. Strykowska M. (1992), Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu