BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Djament Magdalena (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Skarżysko-Kamienna)
Tytuł
Miejsce żebrania a efektywność działań żebraka
The Place of Begging and an Effectiveness of a Beggar's Activity
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2007, t. 27, s. 95-105, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Stereotypy i stereotypizacja
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Badania socjologiczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Social psychology, Sociological research, Social and cultural condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Doniesienia historyczne wskazują jednoznacznie, iż żebractwo jest zjawiskiem powszechnym, występującym niezależnie od typu systemu politycznego, zasad funkcjonowania gospodarki czy poziomu rozwoju społecznego. Artykuły zamieszczane w prasie dowodzą, że żebracy są obecni zarówno w krajach ubogich, jak i bogatych, demokratycznych i totalitarnych. Potoczna obserwacja pozwala na stwierdzenie, że problem ten nie jest także obcy polskiemu społeczeństwu. Żebractwo bowiem stało się niemalże integralną sferą codzienności, niezbędnym elementem kultury i organizacji społeczeństwa. Żebrak i jałmużnik to dwie postacie, które wzajemnie na siebie oddziałują. Interakcja zachodząca między nimi ma bardzo specyficzny charakter. Uwarunkowane jest to m.in. czasem trwania wzajemnego kontaktu, który zwykle ograniczony jest do kilku sekund potrzebnych na przekazanie przez ofiarodawcę datku. Wzajemne spotkanie obu osób nie jest zwykle planowane przez jałmużnika, który napotyka na swej drodze żebraka i decyduje się na udzielenie mu pomocy. (fragment tekstu)

The paper presents results of the study devoted to find an efficiency of a beggar's activity (the efficiency was formerly defined) depending on the place of begging. She took into account two places: a pavement and a place "next to church". Assuming the results it can be shown that more effective were the beggars "next to church" instead of "on pavement". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: PWN SA.
 2. Bukowski A., Maruszewski S. (1995), Żebrak i przechodzień w przestrzeni publicznej. W: S. Maruszewski, A. Bukowski (red), Żebracy w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński, 155-176.
 3. Domachowski W. (1993), Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń: Edytor.
 4. Försterling F. (2005), Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowania, Gdańsk: GWP.
 5. Geremek B. (1971), Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu, Wrocław: Ossolineum.
 6. Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: PIW.
 7. Goglin J.L. (1998), Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 8. Kwiatkowska A. (1994), O funkcjach podziału na swoich i obcych: tożsamościowe uwarunkowania społecznych kategoryzacji. W: M. Jarymowicz (red), Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Warszawa: WIP PAN, 37-59.
 9. Lewicki P. (1985), Zjawisko "ukrytej teorii osobowości" w procesie spostrzegania społecznego. W: M. Lewicka (red), Psychologia spostrzegania społecznego, Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Maruszewski S., Swiatłowski J. (1995), Żebrak i przechodzień w przestrzeni publicznej. W: S. Maruszewski, A. Bukowski (red), Żebracy w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński, 122-154.
 11. Mądrzycki T. (1986), Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa: PWN.
 12. Reykowski S. (1979), Motywacja: postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa: PWN.
 13. Skarżyńska K. (1979), Studia nad spostrzeganiem osób, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Skarżyńska K. (1981), Spostrzeganie ludzi, Warszawa: PWN.
 15. Szmajke A. (1999), Maski, pozy, miny - autoprezentacja, Warszawa: PIW.
 16. Tomaszewski T. (1975), Psychologia, Warszawa: PWN.
 17. Wojciszke B. (1999), Humanizm w kulturze i mentalności Polaków. W: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, Warszawa: PWN, 155-171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu