BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brewińska Ewa (Monar WCPB MARKOT)
Tytuł
Ręka czy pojemnik? - posiadane atrybuty a efektywność żebrania
Hand or Container? Beggar's Features and Efficiency of Begging
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2007, t. 27, s. 107-122, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Stereotypy i stereotypizacja
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Badania socjologiczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Social psychology, Sociological research, Social and cultural condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka opracowania próbuje odpowiedzieć na pytanie jakie atrybuty i cechy żebraka wpływają pozytywnie na efektywność jego żebrania. Pod uwagę zostało wzięte wrażenie wizualne, zachowanie osoby żebrzącej i wszystkie inne czynniki, które składają się na pierwsze wrażenie, stanowiące podstawę formowania się przekonań i sądów na temat danej osoby. Autorka opisuje również mechanizmy psychologiczne związane z relacją żebrak-jałmużnik.

A small container or hands as a place for offering were treated by the author as a beggar's attribute. First of all, many theoretical analyses were offered to explain the positive and negative sides of such attributes. Results of the study confirm expectation that there is a statistical difference between both attributes and, against the hypothesis, that more effective is the beggar with a container. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Zysk i Spółka.
 3. Aronson E. (1997), Człowiek - istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Brocki M. (2001), Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Astrum.
 5. Domachowski W. (1998), Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Goleman D. (1999), Konieczne kłamstwa, proste prawdy, Warszawa: Albatros. Hali E.T. (1976), Ukryty wymiar, Warszawa: PIW.
 7. Hewstone M. (1999), Kontakt i kategoryzacja: zmiana stosunków międzygrupowych w ujęciu psychologii społecznej. W: C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk, GWP, 263-295.
 8. Leary M. (2000), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk: GWP.
 9. Maruszewski T. (1996), Psychologia poznawcza, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Biblioteka Myśli Semiotycznej.
 10. Mądrzycki T. (1986), Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa: PWN.
 11. Mądrzycki T. (1977), Psychologia prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 12. Nęcki Z. (1992), Komunikowanie interpersonalne, Wrocław: Ossolineum.
 13. Reykowski J. (1980), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. Stangor C., Schaller M. (1999), Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. W: C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk: GWP, 13-36.
 15. Szmajke A. (1999), Autoprezentacje: maski, pozy, miny, Olsztyn: Ursa Consulting.
 16. Zebrowitz L. (1999), Wygląd zewnętrzny jako podstawa stereotypizacji. W: C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk: GWP, 66-96.
 17. Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1996), Psychologia i życie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu