BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Technologie informatyczne a konkurencyjność w rolnictwie : wybrane aspekty
Information Technologies and Competitiveness in Agriculture : Selected Aspects
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 4, s. 161-166, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Technologie teleinformatyczne, Konkurencyjność rolnictwa
Arable farm, Information and communication technologies, Agricultural competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie informacji w działalności gospodarczej wspomaga proces podejmowania decyzji i uzyskiwania korzyści konkurencyjnych. Dotyczy to także prowadzenia gospodarstw rolnych. Stosowanie technologii informatycznej (IT) sprzyja efektywnemu wykorzystaniu informacji i jest ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność gospodarki. Obserwowany w Polsce rozwój technologii informatycznych odbywa się również na obszarach wiejskich. Wykorzystanie przez rolników możliwości stwarzanych przez technologie informatyczne wpływa na uzyskanie korzyści konkurencyjnych w funkcjonowania gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The use of information in economic activity supports the process of decision-making and results in higher competitiveness. The same applies to managing farms. The use of information and communication technologies (ICT) helps more effectively use information and is an important factor increasing the competitiveness of economy. The development of information technologies which is taking place in Poland is also observed in rural areas. The possibilities created by information technologies increase the competitiveness of farms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 1999: Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 3-19.
 2. Bednarek T. 1972: Jeszcze raz o istocie informacji ekonomicznej. Informatyka, nr 1.
 3. Bossak J.W. 2008: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa.
 4. Dzieża G. 2003: Identyfikacja źródeł informacyjnych dla potrzeb produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań - Koszalin, Tom V, Zeszył 5, 21-25.
 5. Egeman H. 1998: Zarządzanie informacją. [w:] Wstęp do informatyki. Stefanowicz B. (red.). PLJ, Warszawa, 53-56.
 6. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr 440, Rozprawy, Zeszyt 318, 60-64.
 7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. AR, Wrocław, 176-191.
 8. Krzemiński J. 2002: Problemy wykorzystania techniki komputerowej w gospodarstwach rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, nr 941, 486-492.
 9. Langeforse B. 1980: Infological models and information users view. Information systems, vol. 5.
 10. Messner Z. 1971: Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa.
 11. Oleński J. 2001: Ekonomika informacji. PWN, 243-271.
 12. Polska Norma. Przetwarzanie danych i komputery - Podstawowe nazwy i określenia. PN 71/T-01016, Warszawa.
 13. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego. AR, Wrocław, 33-38.
 14. Stachak S., Woźniak Z. 1981: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR, Szczecin, 99-104.
 15. Sundgren B. 1973: An infological approach to data bases. Skriftserie Statistiska Centralbyran, Stockholm.
 16. Stefanowicz B. (red.) 1998: Wstęp do informatyki. PLJ, Warszawa.
 17. Sztaba S. (red.) 2007: Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o., Warszawa, 218-219.
 18. Terebach E. 1982: System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 19. Wierzbołowski J. 1997: Informacja i technologie informacyjne jako element przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej. IRiSS, Tom 46, Warszawa.
 20. Wrzosek W. 1994: Funkcjonowanie rynku. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu