BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruś Lech (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '03, 2003, s. 223-240, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Komputerowe wspomaganie decyzji, Finansowanie projektów, Projekty inwestycyjne
Financial analysis, Enterprise innovation, Computer aided decision making, Projects financing, Investment project
Abstrakt
Przedmiotem pracy "Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych" (L. Kruś) są metody wspomagające analizę finansową przedsięwzięć innowacyjnych z uwzględnieniem ryzyka. Analiza rozpatrywana jest z punktu widzenia inwestora, oczekującego odpowiednio dużego zwrotu na zainwestowanym kapitale i starającego się jednocześnie minimalizować ryzyko niepowodzenia. Rozwijana jest idea dwustanowego modelu sukces-porażka zaproponowanego przez R. Kulikowskiego. Przyjmuje się, że przedsięwzięcie innowacyjne (przykładem może być projekt badawczy) składa się z pewnej liczby etapów. Powodzenie każdego z etapów zależy od czasu trwania i nakładów. W przedstawianym modelu zakłada się wykorzystanie ocen ekspertów. Na podstawie tych ocen wyznaczane są prawdopodobieństwa powodzenia wykonania etapów w określonym czasie i prawdopodobieństwa powodzenia całego projektu. Formułuje się problemy decyzyjne jakie stoją przed decydentem zanim projekt się rozpocznie, gdy rozpatruje się kwestię, czy w ogóle warto inwestować w dane przedsięwzięcie, a także w trakcie realizacji, gdy np. pewien etap się opóźnia i powstaje problem, czy warto projekt kontynuować. Przedstawia się propozycje rozwiązań i wyniki obliczeniowe uzyskane dla wybranego projektu celowego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coombs C.H., Daves R.M., Tversky A. (1970). Mathematical Psychology. Prentice Hall, Inc.
 2. Francis J.C. (1991). Investment Analysis and Management. McGrow Hill Inc.
 3. Krus L. (1996). Multicriteria Decision Support in Negotiations. Control and Cybernetics, No. 6, 1245-1260.
 4. Kruś L. (2001). Eksperymentalny system wspomagający analizę finansową projektów innowacyjnych. System komputerowy. IBS PAN, Warszawa.
 5. Kruś L. (2002) A System Supporting Financial Analysis of an Innovation Project in the Case of Two Negotiating Parties. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Ser. Technical Sciences, Vol. 50, No. 1, 93-108.
 6. Kulikowski R. (2000). Optimum Safety/return Principle and Applications. Bulletin of Polish Academy of Sciences. Ser. Technical Sciences, Vol. 48, No. 2.
 7. Kulikowski R. (2002). URS Methodology - a Tool for Simulation of Economic Growth by Innovations. Bulletin of Polish Academy of Sciences. Ser. Technical Sciences, Vol. 50, No. 1, 80-92.
 8. Kulikowski R., Kruś L. (2002). Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko ’01. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 9. Kulikowski R., Kruś L. Studziński J. (2001). Metodologia oceny projektów innowacyjnych na przykładzie projektu celowego realizowanego w MPWiK w Rzeszowie. [w:] Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. Red. J. Studziński, L. Drelichowski i O. Hryniewicz. IBS PAN, Warszawa 336-346.
 10. Ogryczak W., Ruszczyński A. (1998). From Stochastic Dominance to Mean Risk Models: Semideviations as Risk Measures. Technical Report. Institute of Informatics, Warsaw University. Poland, No. 242.
 11. Savage L.J. (1954). The Foundations of Statistics. Wiley, New York.
 12. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. (1995). Investments. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 13. Studziński J. (2001) Raport końcowy z realizacji projektu celowego Nr 8 T11C 017 97 C/3703. IBS PAN, Warszawa.
 14. Tversky A. (1967). Utility Theory and Additivity Analysis of Risky Choices. Journal of Experimental Psychology, 75, 27-37.
 15. Wierzbicki A.P. (1986). On the Completeness and Constructiveness of Parametric Characterization to Vector Optimization Problems OR-Spectrum, 8, 73-87.
 16. Wierzbicki A., Makowski M., Wessels J. (2001). Model Based Decision Support Methodology with Environmental Applications. Kluwer Acad. Publ.
 17. Von Neuman J., O.Morgenstern (1947) Theory of Games and Economic Behaviour. Univ. Press, Princeton.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu