BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW
Brand and Shareholder Value - Selected Companies from Warsaw Stock Exchange Example
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 8, s. 29-35, tab.
Słowa kluczowe
Marka, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dla akcjonariuszy, Spółki giełdowe
Brand, Enterprise value, Shareholder Value (SHV), Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pogląd, że silna marka stanowi cenny zasób przedsiębiorstwa, który tworzy wartość dla akcjonariuszy, jest szeroko rozpowszechniony w literaturze i często artykułowany przez praktyków gospodarczych. Wiele badań przeprowadzonych dla rynków dojrzałych dotyczących najsilniejszych marek globalnych potwierdza istnienie pozytywnego związku pomiędzy siłą marki a różnie zdefiniowaną wartością dla akcjonariuszy. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule potwierdzają istnienie pozytywnego związku między siłą marki a takimi miarami wartości dla akcjonariuszy, jak: całkowity zwrot dla akcjonariuszy, nadzwyczajny zwrot i rynkowa wartość dodana, również dla polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The notion that a strong brand is a valuable corporate asset that creates value for shareholders is widespread in the subject literature and is often articulated by business practitioners. Several studies conducted on mature markets for the strongest global brands, confirms the positive relationship between brand strength and variously defined shareholder value. The results presented in this paper show the positive relationship between brand strength and such measures of shareholder value as: total return to shareholders, extraordinary return and market value added - for Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Aaker, R. Jacobson, The Financial Information Content of Perceived Quality, "Journal of Marketing Research" 1994, May.
 2. M. Barth i in., Brand Values and Capital Market Valuation, "Review of Accounting Studies" 1998, No. 3.
 3. R. Clifton, Brand Valuation. From Marketing Department to Boardroom, "Market Leader" 2009, Quarter 2.
 4. M. Conchar, M. Crask, G. Zinkhan, Market Valuation Models of the Effect of Advertising and Promotional Spending. A Review and Meta-Analysis, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2005, No. 4.
 5. D. Dyer, F. Dalzell, R. Olegario, Rising Tide, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 6. J. Gerzema, E. Lebar, The Danger of a 'Brand Bubble', Market Leader 2009, Quarter 4.
 7. S. Keef, M. Roush, The Measurement of Shareholder Wealth Creation. A Transatlantic Comparison, "Management Accounting Quarterly" 2002, Winter.
 8. R. Kerin, R. Sethuraman, Exploring the Brand Value - Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1998, No. 4.
 9. T. Koller, M. Goddard, D. Wessels, Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, J. Wiley & Sons, Hoboken 2005, s. 93.
 10. T. Madden, F. Fehle, S. Fournier, Brands Matter. An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, No. 2.
 11. L. McAlister, R. Srinivasan, M. Kim, Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm, "Journal of Marketing" 2007, No. 1.
 12. N. Mizik, R. Jacobson, Talk About Brand Strategy, "Harvard Business Review" 2005, September.
 13. Ranking najcenniejszych polskich marek, dodatek do dziennika "Rzeczpospolita", 10.12.2009.
 14. C. Simon, M. Sullivan, The Measurement and Determinants of Brand Equity. A Financial Approach, "Marketing Science" 1993, No. 12.
 15. G. Urbanek, Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009, "Problemy Zarządzania" 2001, nr 1.
 16. G. Urbanek, Marka a zwrot na akcjach w okresie kryzysu, "Zarządzanie finansami - Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw", Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kwiecień 2010.
 17. G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, s. 160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu