BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Model przewidywania lojalności klientów biur podróży z wykorzystaniem sieci neuronowej typu MLP
Travel Agencies Clients Loyalty Prediction Model with Usage of MLP-type Neural Network
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 8, s. 21-29, rys., tab.
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Lojalność klientów, Programy lojalnościowe
Travel agency, Customer loyalty, Loyalty programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule przedstawiona została istota modelu przewidywania wystąpienia lojalności klientów oraz jego przykładowe zastosowanie i weryfikacja dla organizatora turystyki działającego na polskim rynku. Na podstawie danych z przeszłości dotyczących cech, aktywności i historii zakupowej klientów autorzy zaproponowali zbudowanie modelu predykcji lojalności klientów biura podróży, opartego na sieci neuronowej typu MLP, którego skonstruowanie pozwoliło podzielić klientów na grupy o różnym poziomie zagrożenia odejściem z jednej strony i różnych szansach na dalsze zakupy z drugiej strony. Dzięki temu można zaprojektować odpowiednie działania marketingowe dla wydzielonych przez model grup klientów. (abstrakt oryginalny)

This article will describe the customer loyalty prediction model and its exemplary application and verification for the tour-operating activity on the Polish market. Based on past data including the characteristics, activities and purchasing history of customers, authors will propose to create customer loyalty prediction model based on MLP-type neural network, which construction allow to divide customers into groups with different levels of leaving risk the one hand, and various opportunities for further purchases of the other, and then design proper marketing activities for the separate groups of customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C.M. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press, Oxford 1995.
 2. P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 132 i nast.
 3. I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marketing biur podróży, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 303 i nast.
 4. F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków 2002, s. 58.
 5. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 204.
 6. B.D. Ripley, Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 7. F. Rosenblatt, The Perceptron. A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain, "Psychological Review" 1958, No. 6.
 8. E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 16.
 9. R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.
 10. M. Walesiak, E. Gatnar, Statystyczna analiza wielowymiarowa z wykorzystaniem programu R, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Wskaźniki marketingowe, R. Kozielski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 60-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu