BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Remigiusz T. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Mityczny horyzont tożsamości
The Mythic Horizon of Identity
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 59-78, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Kłopoty z tożsamością
Słowa kluczowe
Tożsamość, Psychologia człowieka, Psychologia społeczna
Identity, Human psychology, Social psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowana wyżej dynamika Campbellowskiego tworzenia aktualizacji przekazu mitycznego, której sensem jest także odkrywanie i artykułowanie treści zawierającej się w kategorii tożsamości, związana jest z samą chęcią jej poznawania. Samo budowanie tej treści wymaga jednak chęci jej poznania. Być może samo istnienie tej potrzeby jest nadzieją na ciągłe uświadamianie sobie i podejmowanie dylematów związanych z istnieniem tożsamości. (fragment tekstu)

In this article the author presents the problem of identity in the context of J. Campbell's theory. The main categories making up Campbell's theory are the following concepts: of myth, mask and hero. The sense of mask of Campbell's hero is hidden in its power which restores community. The subsequent attempts which give experience to a hero, initiations connected with transgressing the next obstacles (the model of hero's journey) lead the hero towards community, which he has left and in which he must be discovered just as a hero. This happens so for the myth to be interpreted and experienced anew. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P., Wacąuant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa.
 2. Buchowski M., Burszta W. J. (1992), O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa.
 3. Burszta W.J. (1996), Czytanie kultury. Pięć szkiców. Łódź 1996.
 4. Burszta W.J. (1998), Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań.
 5. Campbell J. (1991), The Mask of God, vol. I, Primitive Mythology, New York.
 6. Campbell J. (1994a), Kwestia bogów, Warszawa.
 7. Campbell J. (1994b), Potęga mitu. Rozmowy B. Moyersa z J. Campbellem. Opracowała B. S. Flowers, Kraków.
 8. Campbell J. (1997), Bohater o tysiącu twarzy, Poznań.
 9. Eco U. (1996), Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa.
 10. Foucault M. (2002), Archeologie wiedzy, Warszawa.
 11. Gennep A. van (1977), The Rites of Passage, London.
 12. Grzegorczyk A. (2002), Filozofia nieoczekiwanego. Między fenomenologią a hermeneutyką, Poznań.
 13. Kant I. (1960), Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła występować jak nauka, Warszawa.
 14. Kapuściński R. (2003), Autoportret reportera, Kraków.
 15. Kmita J. (1993), Fenomenologiczna koncepcja sensu a realizm metafizyczny, [w:] Primum Philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana, red. J. Brach-Czaina, Warszawa.
 16. Leeuw G. van der (1997), Fenomenologia religii, Warszawa.
 17. Maisonneuve J. (1995), Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk.
 18. Markiewicz H. (1997), Literatura a mity, [w tegoż:] Z teorii literatury i badań literackich. Prace wybrane, t. V, Kraków.
 19. Mitosek Z. (1997), Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa.
 20. Navratil L. (1986), Schizofrenie und Kunst. Ein Beitrag żur Psychologie das Gestaltens, [w:] Maski, 1.1, red. M. Janion, Gdańsk.
 21. Ricoeur P. (1989), Wyjaśnienie i rozumienie, [w tegoż:] język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa.
 22. Roux J.P. (1998), Król. Mity i symbole, Warszawa.
 23. Sobolewska A. (2003), Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach, Kraków.
 24. Świderkówna A. (2003), Much nie ma, woń została, Tygodnik Powszechny., 51-52.
 25. Tischner J. (1981), Myślenie z wnętrza metafory, Znak 3.
 26. Topolski J. (1995), L'Archeologie du Savoir, oprać, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu