BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubów Adam
Tytuł
Humanistyczne funkcje infrastruktury społecznej w okresie transformacji
Humanistic Functions of the Social Infrastructure during the Transmission
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 29-47
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Infrastruktura społeczna, Polityka społeczna, Potrzeby społeczne
Systemic transformations in the economy, Social infrastructure, Social policy, Social needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pełniejsza realizacja humanistycznych funkcji infrastruktury społecznej wymaga zmian ilościowych i jakościowych, sprzyjających zaspokojeniu potrzeb społecznych. Zaliczyć do nich należy:
1) sprecyzowanie celów i kierunków polityki społecznej w Polsce w okresie przeobrażeń systemowych, a tym samym określenie rangi infrastruktury społecznej w procesie przemian społeczeństwa i gospodarki. Z roli, jaką odgrywa infrastruktura społeczna, wynika, iż właśnie ona stanowi o przyszłej jakości społeczeństwa, a tym samym i gospodarki. Nie można jej ciągle traktować tylko jako konsumenta dochodu narodowego,
2) rozwój infrastruktury społecznej, m.in. przez racjonalizację wydatków państwa i dalsze przełamywanie monopolu państwa w sferze infrastruktury. Realizacja bowiem stylów życia charakterystycznych dla dojrzałej gospodarki rynkowej wymaga poszerzonej oferty usług oświatowych, zdrowotnych, turystycznych, sportowych czy wczasowo-wypoczynkowych,
3) zmniejszanie międzyregionalnych zróżnicowań w wyposażeniu w infrastrukturę społeczną. Bariera dostępności przestrzennej wymaga zmiany systemu alokacji środków finansowych w kierunku uwzględnienia w większym stopniu sytuacji demograficznej regionów i aktualnych ich potrzeb. (fragment tekstu)

Social sciences, sociology and economics especially, describe the social infrastructure as follows: installations and institutions providing services in the following spheres: education, culture dissemination, health protection, social welfare, physical education, tourism and recreation.
Humanistic functions of the social infrastructure appear in: providing for social wants, forming and dissemination of new wants, creation of specific value system, motivation and behavior of an individual, and eventually in creation of a new quality of society. Realization of the humanistic functions of the social infrastructure during the transmission faces some barriers: general ones for the social policy, and specific ones for the infrastructure. The second ones are still caused by a lack of an appropriate installations and institutions, in eastern and south-eastern parts of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzio P.: Powrót do szkoły? "Życie Gospodarcze" 1995 nr 7, s. 34.
 2. Bulanda M., Kacperzak K., Mykowska Z.: Sfera społeczna gospodarki i jej funkcje. "Polityka Społeczna" 1989 nr 3, s. 6.
 3. Bywalec Cz.: Usługi Społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 1. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 15, s. 48-49.
 4. Bywalec Cz.: Usługi Społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 2. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 16, s. 46-47.
 5. Czyżowska Z.: Długookresowe przemiany struktury społecznej (szanse i zagrożenia dla transformacji systemowej). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991 nr 11-12, s. 1.
 6. Dzienio K.: Potencjał ludzki w świecie w 1990 r. "Polityka Społeczna" 1992 nr 9, s. 34.
 7. Dziubińska-Michalewicz M.: Rola edukacji w ograniczaniu bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1990 nr 11/12, s. 30.
 8. Falkowska M.: Zapis zmian w życiu kulturalnym Polaków. [w:] Barometr kultury. red. M. Grabowska. Warszawa: IK 1992.
 9. Fiejdasz M.: Wymeldowani donikąd. "Polityka" 1994 nr 16, s. 3.
 10. Frąckiewicz L.: Polityka społeczna w systemie społecznej gospodarki rynkowej. [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice: Wyd. AE 1991, s. 81.
 11. Golinowska S.: Polityka społeczna a przebudowa systemu gospodarczego. Wyzwania i problemy. "Polityka Społeczna" 1991 nr 10, s. 1-2.
 12. Grabowska M.: Kultura w procesie transformacji systemowej. [w:] Barometr kultury. red. M. Grabowska. Warszawa: IK 1992.
 13. Ignar-Golinowska B.: Warunki do nauki w polskiej szkole. "Polityka Społeczna" 1994 nr 10, s. 13-15.
 14. Jung B.: Indywidualizacja potrzeb i wzorów spożycia. Jakościowe zmiany w strukturze konsumpcji w Polsce i innych europejskich krajach 'socjalistycznych'. Warszawa: SGPiS 1987, "Biuletyn IGS" nr 4, s. 160-162.
 15. Koźluk T.: Edukacja narodowa a potrzeby transformacji ustrojowej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 3, s. 10-12.
 16. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna - nowe problemy i pytania. [w:] Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy. Red. M. Księżopolski, M. Szylko-Skoczny. Warszawa: OBS 1991, s. 128.
 17. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej. Opole: Instytut Śląski 1974, s. 27.
 18. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w polityce społecznej. Opole: Instytut Śląski 1990, s. 11.
 19. Kubów A.: Uwagi o braku polityki społecznej państwa. "Polityka Społeczna" 1992 nr 11-12, s. 11-13.
 20. Lisowski A.: Objawy ubóstwa w podstawowych szkołach Warszawy. Warszawa: SGPiS 1991, "Biuletyn IGS" nr 1, s. 153-154.
 21. Y. Amano (Tendances emergantes dans les comportements des consommateurs pour les annes 90. "Revue du Marketing" 1989 nr 4. za: Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 2, s. 32-33.
 22. Mijakowska J.: Postęp społeczny - Polska w rankingu światowym. "Wiadomości Statystyczne" 1994 nr 6, s. 20-22.
 23. Mosca G.: The Ruling Class. New York: Academic Press 1939, za: M. Okólski: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1, s. 8.
 24. Okólski M.: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1, s. 11.
 25. Ostrowski M., Sadowski Z.: Wyzwanie rozwojowe. Warszawa: PWE 1979, s. 73.
 26. Peczyński M., Rajkiewicz A., Tymowski A., Wierzbicki A.: Warszawa: Komitet Prognoz przy Prezydium PAN "Polska w XXI wieku" 1991, s. 7.
 27. Pietras M., Sowińska A.: Młodzież kończąca naukę wobec problemów bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1991 nr 10, s. 7-10.
 28. Podgórski J., Szukiełojć-Bieńkuńska A.: Sfera dochodów niskich w Polsce. "Polityka Społeczna" 1994 nr 3, s. 8.
 29. Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Opracował Zespół Syntetyczno-Redakcyjny w składzie: Z. Fiejka, J.Z. Holzer, A. Karpiński, J. Kołodziejski, M. Krygowski, Puchalski K.: Kierunki przemian infrastruktury społecznej i gospodarki mieszkaniowej w regionie suwalskim. Warszawa: SGPiS 1987, "Biuletyn IGS" nr 3, s. 181-182.
 30. Pukniel W.: Infrastruktura społeczna Białostocczyzny. Warszawa: PWE 1974, s. 27-36.
 31. Smoleń M.M.: Uzasadnienia dla zmian w alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej i możliwości jej realizacji w Polsce. [w:] Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów. (Materiały konferencyjne). Red. K. Tymowska. Warszawa 1992, s. 78.
 32. Szumlicz J.: Minimum socjalne. "Polityka Społeczna" 1994 nr 1, s. 30-31.
 33. Szylko-Skoczny M.: Społeczne aspekty rynku pracy. [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. J. Auleytner. Warszawa: UW 1990, s. 202-203.
 34. Terelak J.F.: Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa: TKP 1993, s. 305.
 35. Winiarska F.: Mechanizmy kształtowania infrastruktury. [w:] Problemy kształtowania struktur makro przestrzennych. Wrocław: Wyd. AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 571, s. 17-19.
 36. Włodarczyk C.: Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce. Łódź: IMP 1988 (praca habilitacyjna). za: M.M. Smoleń: Uzasadnienia dla zmian w alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej i możliwości jej realizacji w Polsce. [w:] Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów. (Materiały konferencyjne). Red. K. Tymowska. Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu