BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Anna
Tytuł
Między Wschodem a Zachodem : przyczynek do intelektualnej historii Mikołaja Bierdiajewa
Between East and West : a Contribution to the Intellectual History of M. Berdiaev
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 49-61
Słowa kluczowe
Poglądy filozoficzne, Historia społeczno-gospodarcza
Philosophical thought, Socio-economic history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Bierdiajew Mikołaj
Abstrakt
Nietrudno zauważyć, że rozważania Bierdiajewa o historycznych losach Rosji są przedłużeniem starych sporów słowianofilów z okcydentalistami. W tych sporach starał się on zająć oryginalną pozycję. W przeciwieństwie do jednostronnego - jego zdaniem - zachodniego punktu widzenia, który rozpatrywał wszystko na podobieństwo Europy, a elementy rosyjskiego życia traktował jako oznakę zacofania, Bierdiajew podkreślał w swej twórczości duchowo-historyczną samoistność swego kraju. Rosyjski lud - jego zdaniem - nie musi doganiać Zachodu, lecz musi iść swoją własną drogą. Jednocześnie Bierdiajew nie przyjmował tradycyjnego słowianofilstwa i w odróżnieniu od niego uważał, iż w rosyjskiej historii nie ma harmonijnej wewnętrznej jedności. (fragment tekstu)

The article presents a point of view of M. Berdiaev in contention of Russian thinkers presenting influences of West and East in philosophy of human being. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierdiajew N.: Filozofia wolności. [w:] Źródła i istota rosyjskiego komunizmu. Moskwa: Nauka 1990, s. 179.
 2. Bierdiajew N.: Los Rosji. Moskwa: Wydawnictwo Lemana i Sacharowa 1912 (reprint - wydanie rosyjskie).
 3. Bierdiajew N.: Nowe Średniowiecze. Warszawa 1936.
 4. Bierdiajew N.: Posłowie. [w:] Źródła i istota rosyjskiego komunizmu. Moskwa: Nauka 1990, s. 165 (wydanie rosyjskie).
 5. Bierdiajew N.: Problem komunizmu. Zbliżenia 1981, s. 28-29.
 6. Bierdiajew N.: Rosyjska idea. "Woprosy filozofii" 1990 nr 1, 2.
 7. Bierdiajew N.: Samopoznanie. "Literatura na Świecie" 1987 nr 12, s. 253.
 8. Bierdiajew N.: Samopoznanie. Doświadczenie filozoficznej autobiografii. Moskwa 1991 (wydanie rosyjskie).
 9. Chomiakow A.: Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie. [w:] Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861). Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa: PWN 1961.
 10. Chomiakow A.: Wiаrа jako źródło prawdziwego poznania. [w:] Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861). Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa: PWN 1961.
 11. Copleston F.: Filozofia współczesna. Warszawa 1981, s. 121-141.
 12. Kirejewski I.: Rosja a Europa. [w:] Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861). Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa: PWN 1961.
 13. Sołowjow W.: Obraz Chrystusa jako probierz sumienia. Wybór pism. T. 1. Poznań: W drodze 1988.
 14. Szestow L.: Ateny i Jerozolima. Kraków: Wydawnictwo Znak 1993.
 15. Szestow L.: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Warszawa: Czytelnik 1987.
 16. Walicki A.: Filozofia a mesjanizm. Warszawa: PWN 1970.
 17. Walicki A.: Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1972, s. 638.
 18. Walicki A.: W kręgu konserwatywnej utopii. Warszawa: PWN 1964, s. 457.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu