BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Kamil (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Model zarządzania wiedzą ukierunkowany na wspieranie procesu innowacji produktu
Model of Knowledge Management Directed Towards the Support of the Product Innovation Process
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 8-15, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Innowacje, Zarządzanie wiedzą, Nowe produkty
Knowledge, Innovations, Knowledge management, New products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie modelu zarządzania wiedzą ukierunkowanego na wspieranie procesu innowacji produktu. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zdefiniowano kluczowe pojęcia poruszane w pracy: wiedza, zarządzanie wiedzą, innowacja, proces innowacji. W drugiej natomiast przedstawiono proces zarządzania wiedzą i proces innowacji produktu w kontekście organizacyjnym. Na zakończenie zaprezentowano autorski model zarządzania wiedzą mający na celu wspieranie innowacji produktu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to work out the model of knowledge management directed towards the support of the product innovation process. The article is divided into three parts. In the first part the author describes problems referring to the concept of knowledge, knowledge management, innovation, innovation process. The second part concentrates on the process of knowledge management and product innovation process in the context of organization. The last part of the paper presents author's model of knowledge management directed towards the support of the product innovation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700, Kraków 2006.
 2. Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK, Toruń 2002.
 3. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a innowacyjność, [w:] Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, (red.) A. Błaszczuk, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 4. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 5. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010a.
 6. Dolińska M., Uwarunkowania organizacyjne i rynkowe rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie lubelskim, [w:] Polityka ekonomiczna. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 111, (red.) J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010b.
 7. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie talentami, (red.) S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 8. Makowiec M., Data Warehousing, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 9. Mikuła B., Generowanie wiedzy w organizacji, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2002.
 10. Mikuła B., KCRM i CKM, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 11. Mikuła B., Koła jakości, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2002.
 12. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 13. Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 14. Perechuda K., Sobińska M., Outsourcing wiedzy, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, (red.) A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 15. Pietruszka-Ortyl A., Alianse strategiczne, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 16. Potocki A., Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Potocki, Difin, Warszawa 2005.
 17. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Skrzypek E., Kazein. Inwestycja w ludzi i metoda doskonalenia zarządzania organizacją, "Problemy Jakości", nr 7, 2010.
 19. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 20. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003.
 21. Ziębicki B., Coaching i mentoring, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu