BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odżga Roman
Tytuł
Próba oceny wyników dyskusji na linii : orientacja marksistowska - szkoła lwowsko-warszawska (lata 50)
An Attemp to Estimate the Discussion on the Line : Marxian Orientation - Lvov-Warsaw School
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 87-97
Słowa kluczowe
Poglądy filozoficzne, Marksizm, Analiza konfliktów
Philosophical thought, Marxism, Conflict analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zetknięcie się filozofii marksistowskiej z tradycją metodologiczną szkoły lwowsko-warszawskiej niosło konsekwencje dla całej filozofii polskiej - w bliższej i dalszej perspektywie. W niniejszym artykule ograniczam się do wskazania bezpośrednich konsekwencji sporów z początku lat 50., dlatego ilustruję to przykładem twórczości jednego, chociaż istotnego logika i filozofa. Nie wykluczam, iż ilustracji takich można odnaleźć więcej, jakkolwiek należałoby poszerzyć przyjęte ramy chronologiczne (i wykroczyć poza lata 50). (fragment tekstu)

The author of this article presents some consequences of the discussion between the Marxists and the representatives of the Lvov-Warsaw School showing an interesting matter of R. Suszko's philosophical output. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eilstein H.: O koncepcji prawdy względnej. "Studia Filozoficzne" 1963 nr 2, s. 167.
 2. Kokoszyńska M.: Marksistowska książka o semantyce. "Studia Filozoficzne" 1961 nr 1, s. 150-151.
 3. Kołakowski A.: Interpretacje i sytuacje mityczne. "Zdanie" 1980 t. 1, s. 72.
 4. Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa 1986, s. 110-111.
 5. Kotarbiński T.: Odpowiedź. "Myśl Filozoficzna" 1952 nr 2, s. 328.
 6. Krajewski W.: O pojęciach prawdy względnej. "Studia Filozoficzne" 1963 nr 3-4, s. 218-219.
 7. Łuszczewska-Rohmanowa S.: Głos w dyskusji na Sesji leninowskiej PAN. "Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej" XII, Wrocław-Warszawa 1956, s. 186-188.
 8. Łuszczewska-Rohmanowa S.: Teoria wiedzy K. Twardowskiego. [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. 3. Red. B. Skarga. Warszawa 1977, s. 125.
 9. Suszko R.: Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania (cz. 1). "Myśl filozoficzna" 1957 nr 2, s. 44, 45.
 10. Suszko R.: Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania (cz. 2). "Myśl filozoficzna" 1957 nr 3, s. 39.
 11. Suszko R.: Wstęp do zagadnień logiki. [w:] Wykłady z logiki formalnej Część I. Warszawa 1965, s. 38, 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu