BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska-Stasiuk Joanna
Tytuł
O moralności niesentymentalnej
About Non-Sentimental Morality
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 113-119
Słowa kluczowe
Moralność, Filozofia moralna, Psychologia, Rozwiązywanie problemów
Morality, Moral philosophy, Psychology, Solving problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rezultacie oświeceniowy postulat racjonalizacji i uczłowieczenia wszelkich stosunków międzyludzkich w trakcie realizacji okazał się własnym zaprzeczeniem - depersonalizacją i urzeczowieniem tych stosunków. Przeciw tym zjawiskom wystąpili liczni krytycy współczesnej cywilizacji - filozofowie, socjologowie, pisarze, temu poświęcone jest dzieło największego moralisty współczesności E. Fromma Mieć czy być. Swój protest zgłaszają kościoły chrześcijańskie, zarzucając współczesności nadmierną materializację życia ludzkiego. Niezależnie od tego, jakie motywy kierują krytykami współczesnej cywilizacji, nie ulega wątpliwości, że znalazła się ona na rozdrożu. Stare jak sama cywilizacja problemy moralne człowieka wymagają, jak się wydaje, nowego opracowania. Próbuje dokonać tego postmodernizm. Czy skutecznie? Odpowiedź na to pytanie wymaga już dłuższej analizy i wykracza poza zakres tych rozważań. (fragment tekstu)

The article is concentrated on present transformation in the sphere of morality in Poland. Basing on the specific example of changing the childrens' attitude towards their old parents, the trend and essence of this transformation are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocheński A.: Dzieje głupoty w Polsce. Warszawa: Czytelnik 1988.
  2. Brzozowski S.: Kultura i życie. Warszawa: PIW 1973.
  3. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna 1970, s. 685.
  4. Topolski J.: Historia i życie. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu