BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarco Piotr
Tytuł
W poszukiwaniu racji Powstania Warszawskiego
The Search for Reasons of Warsaw Uprising
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 177-183
Słowa kluczowe
Historia, Wojna Światowa II, Ruchy narodowo-wyzwoleńcze, Suwerenność, Postawy społeczne
History, World War II, National liberation movements, Sovereignty, Social attitudes
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W przedmowie do Filozofii prawa Hegel napisał słynne, rozmaicie interpretowane słowa: "To, co jest rozumne, jest rzeczywiste, i to, co jest rzeczywiste, jest rozumne". Powstanie warszawskie jest faktem historycznym, zatem było dość powodów i racji, by zaistniało. Problem więc nie w tym, czy było ono konieczne, ale raczej w znalezieniu źródeł konieczności tej ogromnej ofiary poniesionej przez nasz naród. Innymi słowy, chciałbym postawić następujące pytanie: jakie aspiracje, nadzieje, wyobrażenia i potrzeby Polaków złożyły się na wybuch powstania i czy te potrzeby zostały spełnione? (fragment tekstu)

Author presents aspirations, hopes, notions and needs of Poles which contributed to outbreak of the Uprising. He maintains that the answer to a question on psychological reasons of Warsaw Uprising should be looked into Polish Romanticism, Since this literary and ideological tendency qualified stronger the Polish national consciousness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernacki A.: Portrety uczonych polskich. (Wybór). Kraków: Wyd. Lit. 1974, s. 375.
  2. Bocheński A.: Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa: PIW 1986, s. 17.
  3. Czarnecki Z.: Świat, człowiek i wartości. Wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich. Warszawa: Wyd. Szkolne i Ped. 1988, s. 3.
  4. Davies N.: Boże igrzyska. Historia Polski. Kraków: Wyd. Znak 1991, s. 593.
  5. Jarco J.: Mit Zachodu w kulturze polskiej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" Wyd: AE 1991. nr 606.
  6. Małachowski A.: Nieodświętne prawdy. "Wiadomości Kulturalne" 1994 nr 12, s. 3.
  7. Piwińska M.: Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa: PIW 1973, s. 38.
  8. Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników. Opr. S. Zabiełło. Warszawa: PISM 1958, s. 429.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu