BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nahajowska Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Instrumenty promocji służące efektywnemu prowadzeniu strategii promocji przez szkoły wyższe
Instruments Serving Effective Promotion Strategy of Higher Education Institutions
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 41-45, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Strategia promocji, Rynek usług edukacyjnych, Promocja, Formy promocji
Higher education, Promotion strategy, Education services market, Promotion, Promotion forms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasie szybkiego wzrostu liczby uczelni, a w następstwie rozwoju konkurencji w sferze szkolnictwa niższego ważnym elementem zarządzania szkoła wyższą jest budowa strategii jej promocji. Strategii, która w dłuższym okresie czasu stanie się skutecznym narzędziem zapewniającym uczelni dogodna pozycję rynkową. W artykule zaprezentowano instrumenty marketingu-mix, za pomocą których szkoły wyższe mogą realizować przyjętą strategię promocji. W związku z niewielkim stopniem zróżnicowania ofert podmiotów rynku usług edukacyjnych atrakcyjna prezentacja świadczonych usług i budowanie pozytywnego wizerunku uczelni odgrywa bardzo istotną rolę. Podejmowanie działań promocyjnych przez szkołę wyższą stanowi jedno z ważniejszych jej zadań, prowadzi do zwiększenia ropnia adaptacji uczelni przez otoczenie, jak również wzbudzenia zainteresowania potencjalnych jej klientów. (abstrakt oryginalny)

In the times of rapid development of higher education sector and growing competition among the universities - building appropriate promotion strategy is what really matters. It becomes a key element in the management of education. Such strategy should become an effective instrument in helping a university to achieve strong and privileged position on the market. The article presents tools of marketing-mix which allow the universities to pursue their strategy of promotion. Presenting the provided services in an attractive way and building a positive image of the school are crucial, taking into consideration the poor variety of offers available on the market. The promotional and advertising performance of the university is one of its fundamental tasks which facilitates its adaptation by the environment as well as inspires the potential customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2000.
  2. Janig A., Barcińska K., Reklama szkoły wyższej, Marketing Szkół Wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
  3. Koszembar-Wiklik M., Tytani i pariasi, czyli wizerunek uczelni wyższych, w Public relations, materiały II Kongresu PR, (red.) D. Tworzydło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003.
  4. Krzyżak M., Działania promocyjne szkół i uczelni, "Marketing i Rynek", nr 12, 2000.
  5. Nowaczyk W., Instrumenty promocji stosowane w szkolnictwie wyższym - rola i znaczenie działań promocyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - artykuł recenzowany, http://www.swiat-marketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=970774, [20.09.2010].
  6. Spychała P., Szlachcic M., Wudarzewski T., Wykorzystanie aktywnych form dydaktycznych w działalności promocyjnej uczelni, Marketing Szkół Wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
  7. Sztucki T., Promocja, Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu