BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka Józef Michał
Tytuł
Polska Partia Socjalistyczna wobec problemów kulturalno-oświatowych ZSRR w latach 1918-1939
Polish Socialist Party with Respect to the Cultural-Educational Problems of the Soviet Union in the Years 1918-1393
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 201-210
Słowa kluczowe
Komunizm, Socjalizm, Kultura, Partie polityczne
Communism, Socialism, Culture, Political parties
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Partia Socjalistyczna
Kraj/Region
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Abstrakt
Procesy zachodzące w różnych dziedzinach życia w Związku Radzieckim w latach 1918-1939 było uważnie obserwowane przez polskich socjalistów. Artykuł ten poświęcony jest analizie ich pomysłów na zjawiska zachodzące w kulturze i edukacji tego kraju.

Many of processes occurring in different domains of the life in the Soviet Union between 1918-1939 were carefully observed by Polish socialists.
The article discussed here is devoted to the analysis of their ideas on the phenomena taking place in the culture and education of this country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter W.: Człowiek w społeczeństwie. Warszawa 1938, s. 122, 127.
 2. Borski J.M.: Na pochyłej płaszczyźnie dyktatury nepmanów. "Robotnik" nr 36 z 5II 1925, s. 1.
 3. Borski J.M.: Rosja stalinowska. "Naprzód" nr 64 z 18 III 1929, s. 3.
 4. Czapiński K., Niedziałkowski M.: U źródeł bolszewizmu. Dwa odczyty posłów sejmowych. Lwów 1921, s. 3, 25, 34.
 5. Czapiński K.: Zniszczona kultura (dokończenie). "Robotnik" nr 296 z 2 XI 1921, s. 1.
 6. Czapiński K.: Bankructwo bolszewizmu. Warszawa 1921, s 19, 23, 24.
 7. Czapiński K.: Co dał komunizm robotnikom, chłopom i krajowi. Warszawa 1928, s. 32.
 8. Czapiński K.: Demokracja czy kultura. Jak stać się człowiekiem kulturalnym? Z bolszewickich pomysłów. "Naprzód" nr 160 z 18 VII 1929, s. 5.
 9. Czapiński K.: Kultura i despotyzm. Co się dzieje w ZSRR. "Robotnik" nr 280 z 19 IX 1937, s. 3.
 10. Czapiński K.: Osiemnasta rocznica. ZSRR w dobie obecnej. "Robotnik" nr 355 z 14 XI 1935, s. 3.
 11. Czapiński K.: Socjalizm a człowiek. Z nauk bolszewizmu. "Naprzód" nr 139 z 20 VI 1928, s. 3.
 12. Czapiński K.: Socjalizm a oświata. Bolszewicy a kultura. "Robotnik" nr 47 z 16 II 1926, s. 3.
 13. Czapiński K.: Socjalizm czy komunizm. Warszawa 1924, s. 10, 18.
 14. Czapiński K.: Wielka blaga. Kulturalne 'zdobycze' czy katastrofa? Z Rosji Sowieckiej. "Robotnik" nr 248 z 19 XII 1926 s. 3.
 15. Czapiński K.: Zniszczona kultura. "Robotnik" nr 295 z 1 XI 1921, s.1-2.
 16. Daszyński I.: Dyktatura proletariatu jako aktualna droga walki proletariatu, cz I. "Naprzód" nr 135 z 12 X 1927, s. 1.
 17. Deutscher I.: Proces moskiewski. Warszawa [b.r.w.], s. 1, 17.
 18. Głowacki B.: XXII Kongres PPS (23-25 maja 1931 r.). "Z Pola Walki" 1974 nr 3, s. 131,133.
 19. Heller M., Niekricz A.: Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego. T.l. Wrocław 1989, s. 219.
 20. Krzesławski J.: Wobec nowego tenoru w Rosji. "Robotnik" nr 1 z 1 I 1935, s. 4.
 21. Limanowski B.: Bolszewickie państwo w świetle nauki. Warszawa 1921, s. 3.
 22. Piątkowski L.: Związek Radziecki w publicystyce polskiej 1922-1928. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka. Lublin 1992, s. 3.
 23. Posner S.: Terror bezkrwawy w Rosji Sowieckiej. "Robotnik" nr 211 z 3 VIII 1924, s. 3.
 24. Posner S.: Z raju sowieckiego. "Naprzód" nr 67 z 21 III 1925, s. 1.
 25. Stańczyk J.: Tragedia bezrobotnych w Związku Republik Sowieckich. "Naprzód" nr 158 z 13 VII 1928, s. 2.
 26. Śliwa M.: Polska myśl socjalistyczna (1918-1948). Wrocław 1988, s. 10-12, 65.
 27. Świecki T. [T. Wojeński]: O właściwy stosunek do ZSRR. "Lewy Tor" 1935 nr 4, s.10-13.
 28. Tomicki J.: Lewica socjalistyczna w Polsce 1918-1939. Warszawa 1982, s.240-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu