BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabaja Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Partnerstwo przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw
The Partnership of Enterprises in Terms of Supply Chains
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 46-50, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Partnerstwo przedsiębiorstw, Logistyka, Łańcuch dostaw
Supply Chain Management (SCM), Partnership of companies, Logistics, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się coraz ostrzejsza walkę konkurencyjną na światowych rynkach. Tradycyjne metody zarządzania staja się coraz mniej skuteczne. Przedsiębiorstwa zmuszone są szukać nowych rozwiązań oraz innowacyjnych form działania. Integracja w ramach łańcuchów dostaw zapewnia szereg korzyści wynikających z usprawnionego przepływu informacji pomiędzy podmiotami oraz wspólnej strategii, dzięki czemu organizacje mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe. Za sprawą relacji partnerskich przedsiębiorstwa mogą osiągać efekt synergiczny w swym działaniu. Poprzez zorganizowaną współpracę i przestrzeganie zasady wzajemnych korzyści podmioty należące do wspólnego łańcucha dostaw stają się coraz bardziej efektywne w swym działaniu. (abstrakt oryginalny)

In recent years fiercer competitiveness has been observed in the markets all over the world. The traditional methods of management are becoming less effective. Enterprises are compelled to seek for both new solutions and more innovative ways of taking action. The integration of supply chains brings plenty of benefits which result from the enhanced flow of information between subjects and cooperative strategy. Hence, organizations are capable of quicker reaction to the market shifts. Owing to partnership relations, enterprises are able to achieve synergic effect. Due to organized cooperation and following the rule of shared benefits, the subjects belonging to the same supply chain are more and more effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura-trendy-doświadczenia, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 4/2010.
 2. Christopher R., Thomas W., Evaluating the relationship between questionable business practices and the strength of supply chain relationships, "Journal of Business Logistics", January/1, 2003.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 4. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 5. Fertsch M., Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 6. Kauf S., Integracja łańcucha dostaw a konsekwencje dla sfery zarządzania ogniwami łańcucha, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9/2010.
 7. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, "Prace Naukowe", Katowice 1999.
 8. Romańska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 9. Świerczek A., Źródła przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Domena produktowo-rynkowa, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6/2010.
 10. Twaróg J., Dbałość o utrzymanie jakości łańcuchów dostaw, "Problemy Jakości", grudzień 2010.
 11. Urbaniak M., Budowanie relacji partnerskich między dostawcami a klientami na rynku B2B, "Logistyka", nr 3/2008.
 12. Wadas M., Partnerstwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw, jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, (red.) A. Nalepka, Nowy Sącz 2005.
 13. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 14. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/rudnicki/default_pliki/Z%A3D%20wyk%B3ad.pdf, [20.02.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu