BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwaśnik Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Przyszłość sekurytyzacji na globalnym rynku finansowym
The Future of Securitisation in the Global Financial Market
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 51-56, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Instrumenty finansowe, Sekurytyzacja aktywów, Kredyt subprime
Financial crisis, Financial instruments, Asset securitisation, Subprime loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sekurytyzacja jest stosunkowo młodym, innowacyjnym mechanizmem, podlegającym ciągłym przemianom, a przede wszystkim, należącym do jednych z najbardziej złożonych form pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych. Sprzyjające warunki gospodarcze ostatniej dekady umożliwiły, poprzez proces sekurytyzacji, przeniesienie ryzyka kredytowego z banków na inwestorów na całym świecie. Wzmożona sprzedaż kredytów hipotecznych o wysokim ryzyku (tzw. kredyty subprime) w USA w poprzedniej dekadzie, stała się jednak źródłem światowego kryzysu finansowego, ze względu na wykorzystanie procesu sekurytyzacji. Celem artykułu jest analiza przyszłości procesu sekurytyzacji. Jest ona trudna do przewidzenia w związku z obecną sytuacją na globalnym rynku finansowym, który jeszcze nie otrząsnął się po fali zawirowań w ostatnich latach. Ogromne straty wynikające z zaangażowania banków oraz instytucji finansowych w instrumenty finansowe oparte na segmencie subprime, a będące produktami sekurytyzacji, doprowadziły, bowiem do utraty zaufania do sekurytyzacji. (abstrakt oryginalny)

Increased sales of high risk mortgage loans called subprime in the U.S. has become the source of the global financial crisis due to the use of the securitization process. The transfer of credit risk from banks to investors worldwide was enabled under favorable economic conditions in the last decade. Securitisation is a relatively young mechanism, innovative, undergoing constant change and, above all belonging to one of the most complex forms of raising capital in the financial markets. The future of securitisation is difficult to predict due to the current situation on global financial market, which has K yet recovered from the wave of turmoil in recent years. Caused by enormous losses resulting from the involvement of banks and financial institutions in financial instruments and securitization products based on subprime segment, which led to a loss of confidence in the securitization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Allen F., Carletti E., The global financial crisis. Causes and consequences, Wharton School University of Pennsylvania, http://www.bm.ust.hk/gmifc/Prof.%20Allen%20&%20Carletti_The%20Global%20Financial%20Crisis.pdf, [7.04.2009].
  2. Coming Soon... Securitization with a New, Improved (and Perhaps Safer) Face, Knowledge@Wharton, The Wharton School of the University of Pennsylvania, http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1933, [2.04.2008].
  3. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
  4. Półtorak B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
  5. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt", nr 2/2004.
  6. Schwarcz S.L., The Future of Securitization, Duke Law School Faculty Scholarship Series, DukeUniversitySchoolofLaw, http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1158&context=duke_fs, [01.11.2008].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu