BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawszczak Sebastian (Akademia Morska w Gdyni), Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Etykieta jako element wizerunku marki i produktu
Label as an Element of the Image of Brand and Product
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 9-19, rys., bibl. 23 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Marka produktu, Marketing produktu, Etykiety towarowe, Wizerunek marki
Product brand, Product marketing, Labels, Brand image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie niektórych problemów związanych z wykorzystaniem etykiety jako wizerunku marki i produktu. W artykule przedstawiono teoretyczne problemy dotyczące marki, jej funkcji oraz graficznych sposobów prezentacji marki. W części doświadczalnej dokonano charakterystyki marki piwa „Noteckie" produkowanego przez „Browar Czarnków" oraz przedstawiono rolę etykiety w kreowaniu wizerunku tej marki. Powodzenie produktu na rynku jest związane z utrwaleniem wśród konsumentów nie tylko samego produktu, ale również etykiety. Dobrze zaprojektowana etykieta piwna może wpłynąć na pozytywny odbiór produktu przez nabywców. Należy jednak pamiętać, że sama etykieta nie jest w stanie długotrwale wpłynąć na pozytywny odbiór marki. Piwo pod daną marką oraz określonym wyglądem etykiety i opakowania, musi również spełniać wymagania konsumentów w zakresie cech sensorycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected problems connected with the application of a label as an image of the brand and the product. In this paper, theoretical problems concerning brand and its function, as well as graphical representations of the brand, were demonstrated. In the experimental section, the characteristics of „Noteckie" beer produced by "Czarnków" Brewery was portrayed and the role of the label in the creation of the image of this brand was described. The market success of the product is connected with the strengthening of the consumer perception of not only the product, but also its label. A well designed label may influence the positive reception of the product by customers. It should be remembered, however, that the label alone cannot influence the positive reception of the brand for a long period. A beer of a given brand with a particularly designed label and packaging must also meet the consumer' requirements regarding sensory features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksieiewa H., Wsio o piwe. Wyd. ACT, Twer 2006.
 2. Altkorn J., Strategia marki. Wyd. PWE, Warszawa 1999.
 3. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich. Wyd. GWP, Gdańsk 2001.
 4. http://browar-czarnkow.pl/rowar/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=108
 5. http://ryby.rsi.org.pl/index.php/pl/Marketing/13,11
 6. http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1551&LangId=0
 7. http://www.gjpbeer.com/Etykiety.asp?GroupID=2&BrowID= 128
 8. Kall J., Silna marka - istota i kierowanie. Wyd. PWE, Warszawa 2001.
 9. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 10. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. AE, Wrocław 1997.
 11. Mella D.L., Tajemnice kolorów. Wyd. Arbor, Warszawa 1992.
 12. Mertz B.A., Kolory, charakter, przeznaczenie, Wyd. J&BF, Warszawa 1996.
 13. Michalski E., Marketing, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 14. Oczkowska R., Znaczenie jakości w polityce produktu spółek joint venture, w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wyd. AE, Poznań 2006.
 15. Pinson Ch., Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu wobec sądów wnioskujących formułowanych przez konsumentów na temat wyrobów, w: Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn В., Zachowanie konsumenta - koncepcje i badania europejskie, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 16. Rawdanowicz H., Ogólne wiadomości z towaroznawstwa, Wyd. WSiP, Warszawa 1984.
 17. Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 18. Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem, Wyd. PWE, Warszawa 2003.
 19. Sosnowska-Wilmańska S., Marka w strategii marketingowej współczesnych przedsiębiorstw, w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Wyd. AE, Poznań 2004.
 20. Śmiechowska M., Wawszczak S., Piwo jako produkt regionalny Wielkopolski, w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Wyd. AE, Poznań 2004, s. 262.
 21. Śmiechowska M., Wawszczak S., Piwo - polski produkt tradycyjny, Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2005, 3 (4), 38-47.
 22. Szymczak J., Ankiel-Homa M., Znaczenie opakowań jednostkowych w tworzeniu wyobrażeń o produkcie. Opakowanie, 2009, 9, 26-29.
 23. Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Wyd. Difm, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu