BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pokora Magdalena (Małopolska Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Tytuł
Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu jako element strategii biznesowej
The Cooperation between NGOs and Business as a Part of Business Strategy
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 16-22, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorczość społeczna, Strategia przedsiębiorstwa, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw
Cooperation, Non-governmental organisation, Social entrepreneurship, Corporation strategies, Corporate community involvement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę strategicznej współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Omówiono tematykę społecznego zaangażowania biznesu i możliwości jej powiązania ze strategią przedsiębiorstwa. Wskazano ponadto na wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a organizacjami trzeciego sektora jako jednymi z kluczowych grup interesariuszy oraz na korzyści wynikające z podejmowania strategicznej współpracy pomiędzy ww. podmiotami. Analizie poddano formy społecznego zaangażowania dwóch przedsiębiorstw działających w Polsce i oceniono je pod kątem kryterium strategiczności i zbieżności z działaniami biznesowymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of strategic cooperation between NGOs and business. Object of the analysis is the concept of Corporate Community Involvement (CCI) as a part of business strategy. The article presents relationship between businesses and non-governmental sector and shows benefits of strategic cooperation between abovementioned entities. Author analyzed forms of CCI applied in two companies and evaluated them in terms of the criterion of integration with business strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dialog Społeczny - Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006, British American Tabacco Polska SA, 2007, www.bat.com.pl, [12.11.2010].
  2. Hammond A., Kramer W.J., Tran J., Walker C., The Next 4 Billion. Market Size and Business Strategy AT the Base of the Pyramid, World Resources Institute, http://pdf.wri.org/n4b_full_text_lowrez.pdf, [09.11.2010].
  3. Kourula A., Halme M., Types of corporate responsibility and engagement with NGO: an exploration of business and societal outcomes, Corporate Governance Journal, 2008, http://www.eabis.org/docman/9.html, [04.11.2010].
  4. Kozakiewicz M., Greszta M., Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych. Wyniki trzech lat badania Indeksu BI-NGO a zmiany w relacjach biznes - organizacje pozarządowe w Polsce, [w:] Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, (red.) G. Makowski, M. Koziarek, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
  5. Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2003.
  6. Raport odpowiedzialności społecznej 2008, Coca-Cola HBC Polska, 2009, http://www.cocacola.com.pl, [08.11.2010].
  7. Rudnicka A., Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw we współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  8. Rymsza M., Załęski R., Społeczna odpowiedzialność biznesu a trzeci sektor, "Trzeci sektor", nr 12, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu