BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmanowska Marzena (Poznań University of Economics, Poland), Zieliński Ryszard (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Effect of Solvent Composition on Antiradical Activity of Pot Marigold Flowers Extracts
Wpływ składu rozpuszczalnika na aktywność przeciwrodnikową ekstraktów z kwiatów nagietka
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 48-59, wykr., bibliogr. 13 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Kosmetyki, Badanie jakościowe, Badania właściwości fizycznych
Commodity science, Industrial commodities, Cosmetics, Qualitative research, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań dotyczące wpływu czasu ekstrakcji oraz składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji kwiatów nagietka (Calendula officinalis) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. Badano różne mieszaniny glikolu 1,2-propylenowego z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikowątak otrzymanych ekstraktów Calendula officinalis wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów oraz stosując metodę TEAC, FRAP oraz kinetyczną wersję metody z rodnikiem DPPH«. Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z kwiatów nagietka wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od czasu trwania procesu ekstrakcji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z nagietka otrzymanych przyszyciu różnych mieszanin glikolu 1,2-propylenowego z wodą jest zawsze wyższa niż dla ekstraktów otrzymanych z użyciem pojedynczych rozpuszczalników. (abstrakt oryginalny)

In this work we desribe results of our study on the effect of extraction time as well as the composition of the solvents used during the extraction of pot marigold (Calendula officinalis) flowers in order to obtain the information on the antiradical activity the extracts of a potential use in cosmetic products. We have investigated a various of 1,2-propylene glycol - water mixtures as effective extrahents of antiradical components. The antiradical activity of Calen dula officinalis extracts obtained in such a way was evaluated for freshly obtained extracts by means of spectrophotometric determination of total phenolics and flavonoids content as well as using TEAC, FRAP and kinetics DPPH- radical assays. It was observed that the antiradical activity of Calendula officinalis extracts determined by various methods strongly depends on the duration of the extraction process. Based on our experimental data we can conclude that the antiradical activity of the extracts obtained using various 1,2-propylene glycol - water mixtures is always higher than that for the extracts obtained using the individual solvents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attard E., Cuschieri A. (2009) In vitro immunomodulatory activity of various extracts of Maltese plants from the Asteraceae family. J. Medicinal Plants Res., 3 (6), 457-461.
 2. Ukiya M., Akihisa T., Yasukawa K., Tokuda H., Suzuki T., Kimura Y. (2006) Anti-inflammatory, anti-tumor-promoting, and cytotoxic activities of constituents of pot marigold (Calendula officinalis) flowers. J. Nat. Prod., 69, 1692-1696.
 3. Yoshikawa M., Murakami T., Kishi A., Kageura T., Matsuda H. (2001) Medicinal flowers. III. Marigold (1): hypoglycemie, gastric emptying inhibitory, and gastroprotective principles and new oleanane-type triterpene oligolycosides, calendasaponins A, B, C, and D, from Egyptian Calendula officinalis. Chem. Pharm. Bull., 49, 863-870.
 4. Bashir S., Janbaz K.H., Jabeen Q., Gilani A.H. (2006) Studies on spasmogenic and spasmolytic activities of Calendula officinalis flowers. Phytother Res., 20, 906-910.
 5. Jimènez-Medina E., Garcia-Lora A., Paco L., Algarra I., Collado A., Garrido F. (2006). A new extract of the plant Calendula officinalis produces a dual in vitro effect: cytotoxic anti-tumor activity and lymphocyte activation. BMC Cancer, 6, 119.
 6. Volpi L. (2007) XNumbers - Multi-Precision Floating Point Arithmetic and Numerical Methods for EXCEL. Foxes.
 7. De Levie R. (2008) Advanced Excel for scientific data analysis. Oxford.
 8. Singleton V.L., Rossi J.A. (1965) Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 16 (3), 144-158.
 9. Malinowska P. (2009) Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych. Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 10. Karadeniz F., Burdurlu H.S., Koca N., Soyer Y. (2005) Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey. Turk. J. Agric. For., 29 (4), 297-303.
 11. Benzie I.F., Strain J.J. (1996) The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Anal. Biochem., 239 (1), 70-76.
 12. Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. (1999) Antioxidant activity applying improved ABTS radical cation decolorization assay, Free Radic. Biol.Med., 26(9-10), 1231-1237.
 13. Wybieralska K. (2006) Oddziaływania jonów glinu(III) z wybranymi flawonoidami. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3 (8), 25-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu