BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borycka Bożena (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Tytuł
Health-Related and Economic Aspects of the Aronia Fiber Substitution for the Bilberry Fiber in Selected Diet Supplements
Zdrowotne i ekonomiczne aspekty substytucji błonnika borówkowego błonnikiem aroniowym w wybranych suplementach diety
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 60-68, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Żywność, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Owoce, Dodatki funkcjonalne do żywności, Właściwości zdrowotne produktu, Rachunek ekonomiczny, Suplement diety
Commodity science, Food commodities, Food, Food research, Food quality, Fruit, Functional food additives, Health properties of the product, Economic calculation, Diet supplement
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem strategicznym każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa jest rozwój, który może przejawiać się m.in. poprzez wprowadzanie innowacji, czyli nowości nie tylko w sensie rzeczowym, ale także organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym, które pozwalają na optymalne wykorzystanie nadarzających się szans w różnych obszarach jego funkcjonowania. Szczególne znaczenie na potrzeby niniejszego opracowania ma wykorzystanie nadarzających się możliwości poprawy jakości produktów w tzw. innowacjach technologicznych, które dotyczą zmian w cechach technologicznych lub przeznaczeniu, odróżniające produkty nowe od dotychczas oferowanych. Celowość każdego przedsięwzięcia musi być jednak potwierdzona rachunkiem ekonomicznym. Celem pracy było zbadanie czy zastąpienie błonnika z borówki czernicy wytłokowym błonnikiem aroniowym w dostępnych na rynku suplementach diety może być korzystne dla zdrowia pacjenta i opłacalne dla producenta. Badania wykazały, że wytłoki aroniowe są bogatym źródłem błonnika i antocyjanów. Ponadto badając właściwości przeciwutleniające polifenoli wytłoków aroniowych określono ich wysoką zdolność do unieczynnienia stabilnych, syntetycznych rodników. Z danych literaturowych wynika, że preparaty z aronii, a w szczególności związki polifenolowe oraz inne składniki w nich zawarte, mogą być pomocne w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób nowotworowych, niektórych chorób oczu. Zastąpienie w suplementach diety drogiej borówki czernicy wielokrotnie tańszymi, a bogatszymi w substancje bioaktywne wytłokami aroniowymi jest przedsięwzięciem korzystnym nie tylko z powodu obniżki kosztów ich produkcji, ale też ze względu na poprawę ich walorów zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

The strategic goal of each well-managed enterprise is its development which manifests it self, among others, in introduction of innovations in the sense of novelties, but not of material (tangible) character only, but also organizational, economic and social one which permit the best possible use of the occurring possibilities in different areas of its functioning. This particular work focused mainly on taking advantage of occurring possibilities to improve the product quality by means of the so-called technological innovation meaning changes in techno logical properties or purpose of products distinguishing new products from the ones hitherto of fered. However, purposefulness of each venture must be confirmed by economic calculation. The aim of our work was to examine whether substitution of aronia pomace fiber for bilberry fiber in dietary supplements available on the market can be beneficial for patient's health and profitable for the manufacturer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioła J., Górecka D., Gawęcki J. (2005) Skład oraz wybrane właściwości fizykochemiczne nowych mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych. Żyw. Człow. Metab. XXXII, Suplement Nr l cz. II: 1337-1341.
 2. Borowska E., Sajdek, A. (2005) Składniki dietetyczne i substancje bioaktywne w owocach aronii, borówki, czernicy i porzeczki czarnej. Bromat. Chem. Toksykol -Suplement: 181-184.
 3. Borycka B., (2009) Suplementy diety, Zgłoszenie patentowe - 387066.
 4. Cadwel E.F., Nelsen T.C. (1999) Developments of an analytical, reference standard for total insoluble and soluble dietary fibre. J. Food Sci., 44 (5), 360-362.
 5. Chen H.-Y. (1995) Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their an-timutagenicity. J. Agric. Food Chem., 43 (1), 21-32.
 6. Dietrich H., Fechner C.D., Patz C.D. (2004) Bioactive compounds in fruit and juice. Fruit Proc., 1,269-285.
 7. Drużyńska В., Klepacka M. (2005) Charakterystyka preparatów polifenoli otrzymanych z okrywy nasiennej fasoli czerwonej, brązowej i białej i ich właściwości przeciwutleniające. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment, 4 (2): 119-128.
 8. Kawabata A.(l977): Studies an chemical and physical properties of peptic substances from fruits. Tokyo University of Agriculture: 119-126.
 9. King K. (1987) Method of rapid extraction of pectic substances from plant materials. Food Chem., 26, 109-118.
 10. Kłyszejko-Stefanowicz L. (1972) Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa.
 11. Liobera A., Canellas J. (2007) Dietary fibre content and antioxidant activity of Manto Negro red grape (Vitis vinifera): pomace and stem. Food Chem., 101 (2), 659-666.
 12. Markakis P. (2000) Anthocyjanics as food additive In Anthocyjanics as Food Colours. ed. P. Markakis, Academic Press, New York, 245-253.
 13. McQueen R.E., Nicholson J.W.G. (1979) Modification of the neutral-detergent fiber procedure for cereals and vegetables by using amylase. J. Assoc. Offic. Anal. Chem., 62, 3, 676-680.
 14. Młodkowski M., Kuchta M. (1997) Wykorzystanie barwników karotenoidowych z wytłoków pomidorowych przez kury nioski do poprawy zabarwienia żółtek jaj. Rocz. Nauk. Zoot.Supl. 2, 87-91.
 15. Niedworok J. (2001) Właściwości lecznicze antocyjanin z aronii czarnoowocowej. Farm. Pol. 57.
 16. Official Method of Analysis of the АОAC, (1990) (ed. Kenetch Helrich). Association of Official Analytical Chemists, Inc., Arlington, Virginia.
 17. Oszmiański J. (2002) Stabilizacja i zastosowanie barwnika antocyjanowego aronii do barwienia napoi. Technol. Alim., l (1), 37-45.
 18. Oszmiański J., Wojdyło A. (2005) Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity. Eur. Food Res. Techno., 221, 809-813.
 19. Prior R.L., Cao C.Martin A. Sofic C., McEven J., Obrien Ch., Lischner N., Ehenfeld. M., Kalt W., Krewer G., Mainland C. M. (1998) Antioxidant capacity as influenced by total phenolic and anthocyanin content, maturity, and variety of Vaccinium Species. J. Agric. Food Chem., 46, 2686-2693.
 20. Schneeman B. O. (1986): Dietary fiber: physical and chemical properties, method of analysis, and physiological effects, Food Technol., 2, 104-110.
 21. Singleton V.L., Rossi J.A. (1965) Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 16, 144-158.
 22. Su Min-Sheng, Silva J. L. (2006) Antioxidant activity, antocyjanins, and phenolics of rabbiteye bluberry (Vaccinium ashei) by-products as affected by fermentation. Food. Chem., 97, 447-451.
 23. Targoński Z., Maniak B. (1996) Przeciwutleniacze naturalne występujące w żywności. Przem. Ferment. Owoc. Warz., 4, 7-9.
 24. Van Soest P.J. (1963) Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. J. Am. Oil Chem. Assos., 13 (5), 825-835.
 25. Wawer I. (2005) Aronia polski paradoks. Agropharm S.A., Warszawa.
 26. Wolski T., Kalisz O., Prasał M., Rolski A. (2007) Aronia czarnoowocowa -Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot - zasobne źródło antyoksydantów. Borgis - Postępy Fitoterapii, 3, 145-154.
 27. Targoński Z., Maniak B. (1996) Przeciwutleniacze naturalne występujące w żywności. Przem. Ferment. Owoc. Warz., 4, 7-9.
 28. Wang H., Cao G., Prior R.L. (1996): Total antioxidant capacity of fruits. J. Agric. Food Chem., 44, 701-705.
 29. Yen G.C., Chen H.Y. (1995) Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem., 43 (1), 21-32.
 30. Zheng W., Wang Z.Y. (2003) Oxygen radical absorbing capacity of phenolics in bluberries, cranberries, chokeberries and lingoberries. J. Agric. Food Chem., 502-509.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu