BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Kształtowanie się przestępczości pospolitej w Polsce w latach 2000-2009
Development of Common Crimes in Poland in 2000-2009
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 63-73, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka przestępczości, Przestępczość
Crime statistics, Crime
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie stanowi fragment większych badań, których celem jest diagnoza przestępczości pospolitej w Polsce na tle Unii Europejskiej. Autorka prezentuje rozmiary kradzieży cudzej rzeczy, ich strukturę przestrzenno-demograficzną, wykrywalność oraz prawomocne postępowania zakończone wyrokami sądowymi sprawców przestępstw. Prezentacja badań wskazała, że przestępczość maleje w miarę wzrostu wykrywalności, a także maleją w miarę wzrostu przestępczości, postępowania zakończone wyrokami sądowymi. Zmiany wykrywalności w przestępczości stanowią nowy element wyzwania, jaki stoi przed polską rzeczywistością. Badaniami zostały objęte materiały statystyczne Eurostat i GUS oraz dokumenty urzędowe m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, OBOP itp. Artykuł prezentuje wyniki badań ukazując relacje pomiędzy postępowaniami stwierdzonymi a zakończonymi wyrokami sądowymi. (abstrakt oryginalny)

The paper represents an excerpt of researches pointed in the diagnosis of Polish common crime in relation to the EU crime. The author presents dimensions of stealing, its spacious - demographic structure, detection and court procedures ended with legally binding judgments. The author presents hypothesis that crime rate decreases as detection rises, as well as court procedures ending with custodial sentences. Changes in crimes detection become new challenges with Polish reality must cope. The statistic researches of Eurostat and GUS as well as official documents of f. ex. Ministry of Justice, Police, OBOP, accounted for conducted researches. The author presents results of own researches pointing out relations between court procedures and those ended with custodial sentences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS "Wymiar Sprawiedliwości", Tab. 7(48) Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w sądach powszechnych w związku z demoralizacją i czynami karalnymi, dane z Ministerstwa Sprawiedliwości Wydział Statystyki DO II 0350-16/05, Tab. 8 Nieletni w związku z czynami karalnymi według rodzajów przestępstw w latach 1999-2004.
  2. http://prawoity.pl/wiadomosci/kradziez-rozbojnicza-art-281-kodeksu-karnego, [25.01.2011].
  3. http://statystyka.policja.pl/portal.php?serwis=st&dzial=942&id=50256&sid=c5eac4ddeca-7918dab4e2ab8e0b2805b, [03.08.2009].
  4. www.kgp.pl, http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/842/47682/Postepowania_wszczete_przestepstwa_stwierdzone_i_wykrywalnosc_w_latach_19992009.html, [03.08.2009].
  5. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf, [03.08.2010].
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Podejrzany, [20.01.2011].
  7. Kodeks karny, Dz. U. nr 88, poz. 553, art. 278, z dn. 27.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu