BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodzek Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Przedsiębiorstwo jako model funkcjonowania jednostek administracji publicznej
The Enterprise as a Model for Public Administration Units
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 872, s. 33-44, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Jednostki administracyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa
Public administration, Administrative units, Enterprise management, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie modelu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem udoskonaleń i rozwiązań w nim stosowanych, na których wzorują się jednostki administracji publicznej. (fragment tekstu)

The article aims to present the features of an enterprise upon which public administration units are patterned. The booming developing economy and society have brought about new challenges for the public sector. On the one hand, public organisations observe the need for far-reaching reforms and improvement in their structure, which in turn results in their departure from a bureaucratic model of administration. On the other, the country’s citizens expect high quality and professional services. In order to satisfy these expec-tations, public sector entities more frequently apply methods employed by enterprises. A new concept of management in administration places emphasis on the division of tasks, the appropriate establishment of goals, analysis and monitoring of results and effective financial management, and providing managers with more independence in action. Such solutions enable public institutions to attain certain standards in the public sector and make them citizen-friendly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. [1969], Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 2. Bednarczyk M. [2001], Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością PWN Kraków-Warszawa.
 3. Bolesta-Kukułka K. [1993], Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa.
 4. Czaputowicz J. [2008], Administracja publiczna, Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa.
 5. Eykhoff P. [1980], Identyfikacja w układach dynamicznych, PWN, Warszawa.
 6. Hausner J. [2008], Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 7. Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 8. Kieżun W. [2002], Struktury i kierunki zarządzania państwem, „Nauka”, nr 1.
 9. Kożuch B. [2004], Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Pla¬cet, Warszawa.
 10. Krick E.V. [1975], Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, WNT, Warszawa.
 11. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. [2009], Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Krzyżanowska M. [2000], Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 13. Opolski K., Modzelewski P. [2004], Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 14. Osborne D., Gaebler T. [1992], Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spint Is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, New York.
 15. Osborne D., Gaebler T. [1995], Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 16. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [2003], red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. [1999], Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 18. Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego [2007], red. M. Lisiński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 19. Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 20. Strużycki M. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 21. Sudoł S.[1999], Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń.
 22. Sudoł S. [2006], Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa.
 23. Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P. [2002], Strategie rozwoju organizacji, Kraków.
 24. Ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 49 poz. 408.
 25. Wąsikewicz-Rusnak U. [2005], Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 26. Współczesne przedsiębiorstwo [2009], red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu