BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy
The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 872, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Bezpieczeństwo socjalne
Labour market, Flexible employment, Social security
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Dania
Poland, Denmark
Abstrakt
Elastyczny rynek pracy najpełniej funkcjonuje w gospodarce Danii. Strategia ta obejmuje liberalizację przepisów prawa pracy oraz rozwinięcie elastycznych form zatrudnienia. Model ten łączy w sobie większą elastyczności zatrudnienia przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracowników. W artykule przedstawiono model flexicurity oraz dokonano porównania rynku polskiego z duńskim w głównych obszarach tego modelu.

Flexibility is a model of labour market policy initiated in Denmark. This strategy includes the liberalisation of labour laws and the spread of more flexible forms of employment. This model integrates the increased flexibility of employment with a simultaneous enhancement of employee security. The article presents the flexicurity model and attempts to assess its implementation in the Polish labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Belczyk K. [2008], Flexicurity - elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy, www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.51,18.08.2010.
 2. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 3. Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ) [2007], Komisja Europejska, Luksemburg.
 4. Koperska A. [2007], Złoty trójkąt. Flexicurity, czyli więcej elastyczności na rynku pracy, „Fundusze Europejskie”, nr 6(25).
 5. Kryńska E. [2007], Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, „Monitor Prawa Pracy”, nr 7.
 6. Lang D., Duński model elastycznego bezpieczeństwa. Wzór do naśladowania?, www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/lang.pdf, 10.07.2010.
 7. Madsen P.K. [2010], Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, red. W. Bień, M.J. Radło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Marchlewska K. [2008], Flexicurity, czyli elastyczność i bezpieczeństwo w ramach unijnego rynku pracy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 9. Rękas M. [2009], Model flexicurity a polski rynek pracy [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Toffler A. [1974], Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Wilthagen T., Tros F. [2004], The Concept of ‘Flexicurity’ [w:] A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, „Transfer - European Review of Labour and Research”, vol. 10(2).
 12. Wytyczne polityki zatrudnienia [2003], Rada Europy 2003/578/EC, Dz.U. WE nr L197/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu