BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Komentarz zarządu IASB a współczesne paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem
Management Commentary in the Light of Contemporary Paradigms of Management Science
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 61, nr 117, s. 25-41, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza punktów krytycznych, Zarząd, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie z działalności
International Accounting Standards (IAS), Enterprise management, Critical points analysis, Board of directors, Financial reporting, Management commentary
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krytyczna analiza Komentarza zarządu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. Paradygmaty te odzwierciedlają rzeczywistość w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim. Każdy opis podmiotu gospodarczego (a takim opisem jest Komentarz zarządu) sprzeczny z tymi paradygmatami (bądź uwzględniający je w stopniu niedostatecznym) będzie zatem mniej lub bardziej odbiegał od rzeczywistości. Analiza zaprezentowana w artykule może być pomocna dla instytucji przy formułowaniu zaleceń dotyczących informacji zarządu jako elementu sprawozdawczości finansowej, a także dla spółek opracowujących własny Komentarz zarządu (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present a critical analysis of Management Commentary (issued by IASB in 2010) in the light of contemporary paradigms of management science. In the author’s opinion, these paradigms reflect the economic reality in and outside of business entity and thus should be taken into account while preparing reports such as Management Commentary. Otherwise users of financial reporting will not be provided with relevant and reliable information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. (1991), Firm's resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management", Vol. 17, No. 1, s. 99-120.
 2. Drucker P.F. (2009), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 3. IASB (2010a), Conceptual Framework for Financial Reporting, Londyn.
 4. IASB (2010b), IFRS Practice Statement Management Commentary. A framework for presentation, Londyn.
 5. IASB (2010c), International Financial Reporting Standards, Londyn.
 6. Hammer M. (2001), The superefficient company, „Harvard Business Review", wrzesień, s. 82-91.
 7. Kabalski P. (2009a), Cele sprawozdań finansowych według projektu Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 48 (104), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Rada Naukowa, Warszawa.
 8. Kabalski P. (2009b), Comments on the Objective of Financial Reporting in the Proposed New Conceptual Framework, „Eurasian Journal of Business and Economics", 2(4), International Ataturk Alatoo University, Bishkek.
 9. Kabalski P. (2010), Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania środowiskiem, [w:] „Rozwój zrównoważony - zarządzanie technologiami", red. Gralewski J., Marcinkowski A., Wydawnictwo Media Press.
 10. Kouzea J.M., Posner B.Z. (1988), The Leadership Challenge, „Success", kwiecień.
 11. Kowalczewski W. (red.) (2009), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa.
 12. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 13. Mahoney J., Pandan J.R. (1992), The resource-based view within conversation of strategic management, „Strategic Management Journal", No. 13, Issue 5, s. 363-380.
 14. Makower J. (1994), Beyond the Bottom Line: Putting Social Responsibility to Work for Your Business and the Word, Simon & Schuster, New York.
 15. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Petraf M.A. (1993), The cornerstone of competitive advantage: A resource-based view, „Strategic Management Journal", No. 14, s. 179-191.
 17. Sobańska I. (2010) (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, CH Beck, Warszawa.
 18. Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 19. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital, Doubleday, New York.
 20. Suszyński C. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo. Wartość, Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 21. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Waddock S.A., Grave S.B. (1997), The Corporate Social Performance - Financial Performance Link, „Strategic Management Journal", No. 18, Issue 4, s. 303-319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu