BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przepływy pieniężne a polityka rachunkowości
Cash Flows and Accounting Policy
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 111-125, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe
Cash flows, Accounting policy, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy zmiany polityki rachunkowości, wartości szacunkowych oraz ujawnione błędy z lat ubiegłych wpływają na informacje o przepływach pieniężnych. Z przedstawionego w opracowaniu przykładu wynika, że przyjęte rozwiązania polityki rachunkowości oraz ich zmiany wpływają na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Polityka rachunkowości nie ma jednak wpływu na informacje o przepływach pieniężnych zestawiane według metody bezpośredniej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to try to answer the following question: Do changes in the entity’s accounting policy, accounting estimates and disclosed errors of the previous years affect information about cash flows? The example presented in the study shows that the adopted solutions, i.e. accounting policies, as well as their changes affect information presented in the financial statement. However, accounting policies do not affect information about cash flows generated using the direct method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. AGierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Oddk, Gdańsk.
  2. Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, „Rachunkowość", nr 7.
  3. Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Jjiri Y. (1975), Theory of Accounting Measurement, Studies in Accounting Research. American Accounting Association, nr 10, Florida.
  5. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
  6. Micherda B. (2007), Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, „Forum Rachunkowości", nr 1.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku zmieniające przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.
  10. Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansu przedsiębiorstwa, [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, pod. red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu