BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryba Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiana metody wyceny środków trwałych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej a porównywalność sprawozdań finansowych - artykuł dyskusyjny
Change of the Method of Fixed Assets Measurement in Accordance with International Financial Reporting Standards and Comparability of Financial Statements - a Discussion Paper
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 251-264, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wycena środków trwałych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Metody wyceny przedsiębiorstwa
Valuation of fixed assets, International Financial Reporting Standard, Business valuation method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wykazano, że zmiana metody wyceny (zgodnie z regulacjami MSSF) środków trwałych podlegających odpisom amortyzacyjnym może uniemożliwić porównywalność sprawozdań finansowych sporządzonych przed i po dokonaniu zmiany metody wyceny. Problem z porównywalnością jest efektem zmiany metody naliczania amortyzacji – następuje przejście od naliczania amortyzacji na podstawie kosztu historycznego, do naliczania amortyzacji na podstawie kosztu bieżącego. Rozwiązaniem powstałego problemu jest wprowadzenie do modelu opartego na wartości przeszacowanej – metody naliczania amortyzacji opartej na koszcie historycznym. (abstrakt oryginalny)

This contribution demonstrates that a change of the method of depreciable fixed assets valuation (in accordance with IFRS) can impair comparability of financial statements prepared before and after the change of the valuation method. The problem with comparability is caused by a change in the method of calculating depreciation – it is calculated using current cost instead of historical cost. The solution of this problem is to introduce calculation of depreciation under historical cost to the revaluation model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hendriksen E.A.,F. van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. MSR 1l, Prezentacja sprawozdań finansowych, - zaktualizowany w 2007.
  3. MSR 8, Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, 2005 r.
  4. MSR 16, Rzeczowe aktywa trwale, 2005 r.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121. z późn. zm.
  6. Winiarska K., 2007, MSR 16, Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu