BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrębalski Marek
Tytuł
Podział przestrzeni w statystyce regionalnej krajów Unii Europejskiej
The Territorial Breakdown in Regional Statistics of the European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (5), 1997, nr 747, s. 7-15, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna
Słowa kluczowe
Statystyka regionalna, Terytorium państwowe, Klasyfikacja NUTS
Regional statistics, National territory, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Toczące się w Polsce dyskusje nad przyszłym podziałem terytorialnym kraju nie przyniosły jeszcze jednoznacznych rozstrzygnięć. Natomiast zgłaszane propozycje podziału Polski na 12, 17 czy tez 25 regionów, a także restytucji szczebla powiatowego są nadal przedmiotem rozległych prac badawczych i szeroko zakrojonych konsultacji. Nie jest jednak celem tegoż opracowania prezentacja walorów któregokolwiek z projektowanych podziałów terytorium kraju w świetle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Podkreślić należy jednak, iż w dążeniu polskiej statystyki publicznej do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej konieczne staje się wdrożenie klasyfikacji NUTS do aktualnego (a także projektowanego) podziału terytorialnego Polski. (fragment tekstu)

This article presents some problems of regional statistics in the European Community Countries. The basis of all regional statistics is a geographical breakdown of the territory. So, the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) was created and developed by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) in the 1970s. The NUTS is a hierarchical classification. It consists both the regional levels (1 to 3) and the local levels (4 and 5). The present NUTS classification subdivides the economic territory of the European Union into 77 regions at NUTS 1 level, 206 regions at NUTS 2 level and 1031 regions at NUTS 3 level. At local level, NUTS 4 is defined only for 6 countries, and NUTS 5 is composed of above 98 thousands communes or equivalent units. The NUTS serves as a reference for collecting, developing, harmonizing and disseminating Community regional statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Decand G.: The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS). "Materiały Seminarium Statystyki Regionalnej". Baden-Vienna 1996 (w druku).
  2. Mojkowski J.: Nowy podział Polski. "Polityka" 1996 nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu