BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Multi-aspect Analysis of Management Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 5-23, tab., bibliogr. 11 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy zarządzania, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Teoria organizacji i zarządzania
Enterprise management, Management system, Enterprise management systems, Theory of organization and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ramowej koncepcji analizy o charakterze badań diagnostycznych opartych na formule pięciu aspektów określenia systemu zarządzania. Wyróżniono następujące aspekty: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny. Tworzą one model poznawczy, który wraz z zarządzaniem dziedziną (będącą rodzajem działalności lub zasobem) stanowi podmiot diagnozy. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present an overall concept of diagnostic research based on the formula of five aspects - objective-related, subjective, structural, functional and instrumental - for identifying management systems. The paper also focuses on the universal approach to interpreting the concept of management systems, the meaning of multi-aspect management system diagnosis, and the methodology of analysing corporate management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beer S. [1984], The Viable System Model: Its Provenance, Development, Methodology and Pathology, „The Journal of the Operational Research Society”, vol. 35, no. 1.
 2. Bertalanffy L.V. [1962], General Systems Theory. A Critical Review, „General Systems”, vol. VII.
 3. Bieniok H., Ingram M., Marek J. [1998], Przedmiot i metoda diagnozy systemu zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 4. Bleicher K. [2004], Das Konzept Intergriertes Management. Viscionen-Missionen-Programme, Campus, Frankfurt, New York.
 5. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jackson M.C. [2003], Systems Thinking: Creative Holism for Managers, J. Wiley, New York.
 8. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki [1986], red. A. Stabryła i J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 9. Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Schwaninger M. [2006], Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 11. Stabryła A. [2005], Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu