BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Frank (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcje myślenia strategicznego w firmie
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 85 (LXXXV), s. 7-36, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Formułowanie strategii, Planowanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Strategy formulation, Strategic planning, Corporation strategies
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest określenie koncepcji myślenia, która może mieć zastosowanie w procesie wyboru strategii firm. Przedstawiono koncepcje myślenia strategicznego w firmie, rozważono definicję procesu myślenia, a także przestawiono koncepcje, zasady i narzędzia myślenia strategicznego. Dodatkowo omówiono zastosowanie teorii chaosu i adaptacyjnych systemów kompleksowych w rzeczywistym świecie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois 1971.
 3. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 4. Boston Consulting Group, The Experience Curve Reviewed, IV. The Growth-Share Matrix of the Product Portfolio, Boston Consulting Group, Boston MA 1973.
 5. Chandler A.D., Strategy and Structure: Chepters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1962.
 6. Colonna J.F., Scientific Display: A Means of Reconciling Artists and Scientists, [w:] C.A. Pickover, S.K. Tewksbury (red.), Frontiers of Scientific Visualization, John Wiley & Sons, New York 1994.
 7. Durlik J., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Andrzej Matczewski Publisher, Katowice 1993.
 8. Fast Company, „Business Week”, July 15, 1996.
 9. Friedhoff R.M., Visualization: The Second Computer Revolution, Harry N. Abrams, New York 1989.
 10. Gersstner L., Think Twice, An IBM Employee Publication, wyd. specialne, December 1993.
 11. Ghoshal S., Bartlett C.A., The Individualized Corporation, HarperCollins, New York 1997.
 12. Gleick J., Chaos: Making A New Science, Penguin Books, New York 1987.
 13. Gleick J., Genius, Pantheon Books, New York 1992.
 14. Grove A.S., Only the Paranoid Survive, Doubleday, New York 1996.
 15. Hadmard J., The Psychology of Innovation in the Mathematical Field, Dover Publications, New York 1945.
 16. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Massachussetts 1994.
 17. Hammer M., Champy J., Reeingineering the Corporation, Harper Business, New York 1993.
 18. Harman W., Reingold H., Higher Creativity, G.P. Putman’s Sons, New York 1984.
 19. Hawking S.W., A Brief History of Time, Bantam Books, New York 1987.
 20. Kaufman S., At Home in the Universe, Oxford University Press, New York 1995.
 21. Kaufman S., Antichaos and Adaptation, „Scientific American”, August 1991.
 22. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 23. Lorenz E.N., The Essence of Chaos, University of Washington Press, Seattle, Washington 1993.
 24. Lorenz E.N., Deterministic Nonperiodic Flow, „Journal of Atmospheric Sciences”, March 1963.
 25. May R., The Courage to Create, W.W. Norton, 1975.
 26. Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York 1994.
 27. Motorola During World War II, Motorola University Press, Schamburg, Illinois 1997.
 28. Ohamae K., The Mind of the Strategist, Penguin Books, New York 1982.
 29. Pickower C., Chaos in Wonderland: Visual Adventures in a Fractal Word, St. Martin’s Press, New York 1994.
 30. Porter M.E., Compettive Strategy, The Free Press, New York 1980.
 31. Porter M.E., What is strategy? „Harvard Business Review”, November-December 1996, No 74.
 32. Roach S.S., The Hollow Ring of the Productivity Revival, „Harvard Business Review”, November-December 1996, No 74.
 33. Rudolf A., Visual Thinking, University of California Press, Berkeley, California 1969.
 34. Sanders T.I., Strategic Thinking and the New science, The Free Press, New York 1998.
 35. Selznick P., Leaders The Concept of Corporate Strategy hip in Administration: A Sociological Interpretation, Row, Peterson, Evanston, Illinois 1957.
 36. Simon H.A., Organizations and Markets, „Journal of Economic Perspectives”, Spring 1991, No 5.
 37. Stewart I., Nature’s Numbers, Basic Books, New York 1995.
 38. Tewksbury S.K. (red.), Frontiers of Scientific Visualization, John Wiley & Sons, New York 1994.
 39. Wells S., Choosing the Future. The Power of Strategic Thinking, Butterworth-Heinemann, Boston, Massachusetts 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu