BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brdulak Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 85 (LXXXV), s. 37-64, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Zarządzanie innowacyjne
Knowledge management, Enterprise innovation, Innovation processes, Innovative management
Firma/Organizacja
Spedpol Sp. z o.o., Hellmann Moritz, FM Logistic, Grupa Raben
, , ,
Abstrakt
Omówiono pojęcie wiedzy i jej rodzaje. Przedstawiono sposoby zarządzania wiedzą, w tym systemy informatyczne przetwarzające dane i informacje. Opisano badanie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano zarządzanie wiedzą w FM Logistic Sp. z o.o., Spedpol Sp. z o.o., Hellmann Moritz International Forwarders Sp. z o.o., Grupie Raben i przedsiębiorstwie Vigo System.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania 1996.
 2. Applehans W., Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach, Addison-Wesley, b.m.w. 1999.
 3. Arystoteles, Analityki Pierwsza i Wtóra, tłum. K. Leśniewski, PWN, Warszawa 1973.
 4. Baird L., Henderson J., The Knowledge Engine, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2001.
 5. Brdulak H., Ranking firm TSL w 2000 roku, „Rzeczpospolita”, czerwiec 2001.
 6. Brdulak J.J., Losy technologii i wyrobów nagrodzonych w konkursie ATT „Polski Produkt Przyszłości”, badania statutowe, SGH, Warszawa 2001.
 7. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 8. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Mangement Fieldbook, „Financial Times” Prentice-Hall, Pearsons Education Limited, Harlow - London 1999.
 9. Deschamps P.J., Managing Innovation, Prism 1995.
 10. Dsi G. (red.), Technical Change and Economics Theory, Printer Publishers, London 1988.
 11. Hippel E., The Sources of Innovation, Oxford University Press, New York and Oxford 1988.
 12. Landau R., Rosenberg N. (red.), The Positive Sum Game, National Academy Press, Washington D.C. 1986.
 13. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników - Jak przełożyć strategię na działanie? Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, PWN, Warszawa 1955.
 15. Kerzner H., Project Management, Wyd. 5, Van Nostrand Reinhold Company, Florence, Kentacky 1994.
 16. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania - metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa 1999.
 17. Konowrocka D., Historia widziana od tyłu, „Zarządzanie” nr 39, 22.10.2001.
 18. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001.
 19. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2000.
 20. Lewis J.P., The Project Manager’s Desk Reference. A Comprehensive Guide to Project Planning, Scheduling, Evaluation, Control and Systems, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois 1993.
 21. Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, PWN, Warszawa 1955.
 22. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 23. Pavitt K., Sector Patterns of Technical Change Towards a taxonomy, Research Policy, Vol. 13.
 24. Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
 25. Rosenthal S., Effective Product Design and Develpoment - How to Cut Lead Time and Increase Customer Satisfaction, Irwin, Chicago, London, Singapore 1992.
 26. Rothwell R., The Characteristics of Successful Innovators and Technically Progressive Firms, „RDManagement” Vol. 7, No 3, 1977.
 27. Skyrme D.J., Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 28. Sosnowska A. (red.), Zarządzanie nowym produktem, SGH, Warszawa 2000.
 29. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 30. Strojny M., Zarządzanie wiedzą w organizacji, www.mail.free.net.pl/~mstrojny/def/index.html, Kraków 1999.
 31. Wind J., Mahajan V., Bayless J.L., The Role of New Product Models in Supporting and Improving the New Product Development Process: Some Preliminary Results, The Marketing Science Institute, Cambridge, Massachusetts 1990.
 32. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 33. Technology, Productivity and Job Creation. Best Policy Practices, The OECD Jobs Strategy, OECD, Paris 1998.
 34. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 35. Sveiby K.E., What is Knowledge Management? www.sveiby.com.au/KnowledgeManagement.html, b.m.w. 2001.
 36. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD 2000.
 37. http://www.hellmann.pol.pl/content_firma/struktura_organizacyjna.html, 2 kwietnia 2002.
 38. http://www.hellmann.pol.pl/content_sponsorujemy/index.html, 2 kwietnia 2002.
 39. http://www.raben.com.pl, 31 lipca 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu