BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Dżurak Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kozioł Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Podłowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rybarczyk Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Warowny Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja i wycena zasobów ludzkich
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 85 (LXXXV), s. 137-189, tab., rys., bibliogr. 104 poz.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Wycena kapitału intelektualnego
Balanced Scorecard (BSC), Intellectual capital, Human capital, Intellectual capital valuation
Abstrakt
W artykule omówiono prezentację zasobów intelektualnych w tradycyjnej sprawozdawczości oraz wycenę zasobów ludzkich w oparciu o wskaźniki i wartość rynkową. Podjęto próbę ujęcia zasobów intelektualnych w sprawozdaniu dla inwestorów na przykładzie Skandia Navigator. Dodatkowo zaprezentowano monitor aktywów niematerialnych oraz zrównoważona kartę osiągnięć jako narzędzie pomiaru zasobów intelektualnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., Creating the Corporate Future, John Wiley & Sons, New York 1981.
 2. Adair J., Anatomia biznesu - motywacja, Studio Emka, Warszawa 2000.
 3. Argyris Ch., Teaching Smart People how to Learn, „HBR”, May-June 1991.
 4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie, WPSZB, Kraków 1998.
 5. Barcons-Vilardell C., Moya-Gutierrez S., Human Resource Accounting, „International Advances in Economic Research”, Vol. 5, Issue 3, August 1999.
 6. Bodak A. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 7. Brummet L., Flamholtz E., Pyle W., Human Resource Measurement - A Challenge for Accountants, „Accounting Review”, Vol. 43, Issue 2, April 1968.
 8. Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Gower, London 1979.
 9. Coad P., Yourdon E., Object-oriented Analysis, wyd. 2, Prentice-Hall, Englewood 1990.
 10. Coad P., Yourdon E., Object-oriented Design, Prentice-Hall, Englewood 1991.
 11. Cooper R., Kaplan R., The Promise - and Peril - of Integrated Cost Systems, „Harvard Business Review”, July-August 1998.
 12. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge - How Organisation Manage what they know. Harvard Business School Press, 2000.
 13. Dawson Ch., Human Resource Accounting: From Prescription to Description? „Management Decision”, Vol. 32, Issue 6, 1994.
 14. Dawson Ch., The Moving Frontiers of Personnel Management: Human Resource Management or Human Resource Accounting, „Personnel Review”, Vol. 18, No 3, 1989.
 15. Dawson Ch., The Use of a Simulation Methodology to Explore Human Resource Accounting, Management Decision, Vol. 32, Issue 7, 1994.
 16. Drucker P., The Theory of the Business, „Harvard Business Review”, September-October 1994.
 17. Drury C., Management & Cost Accounting, Thompson, 2000.
 18. Dzinkowski ., The Measurement and Management of Intellectual Capital, Management Accounting, London 2000.
 19. Easterby-Smith M., Thorpe R., Lowe A., Management Research: An Introduction, Sage, London 1991.
 20. Eccles R., The Performance Measurement Manifesto, „HBR”, I-II/1991.
 21. Edvinsson L., Intellectual Capital, Piatkus, 1997.
 22. Edvinsson L., The new Knowledge Economics, „Business Strategy Review”, Vol. 13, Issue 3, 2002.
 23. Fazlagić A., http://www.uslugi.ae.poznan.pl, z dnia 15.06.2002.
 24. Fazlagić A., Motywowanie do dzielenia się wiedzą, „Zarządzanie i Rozwój” 2001, nr 8.
 25. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 26. Flamholtz E., A Model for Human Resource Valuation: A Stochastic Process with Service Rewards, „Accounting Review”, Vol. 46, No 2, 1971.
 27. Flamholtz E., Human Resource Accounting, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1985.
 28. Flamholtz E., Human Resource Accounting: Measuring Positional Replacement Costs, „Human Resource Management”, Spring 1973.
 29. Flamholtz E., Searfoss G., Developing Human Resource Accounting as a Human Resource Decision Support System, „Accounting Horizons”, Vol. 2, Issue 3, September 1988.
 30. Friedman A., Lev B., A Surrogate Measure for the Firm’s Investment in Human Resources, „Journal of Accounting Research”, Autumn 1974.
 31. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników: systemy - techniki - praktyka, PWE, Warszawa 1999.
 32. Giles W., Robinson D., Human Asset Accounting, IPM and ICMA, 1972.
 33. Glautier M., Human Resources Accounting, „Journal of Business Finance & Accounting”, Vol. 3, Issue 2, Summer 1976.
 34. Gochman I., Luss R., Building the Business Case for HR in Today’s Climate. Using the Human Capital Index Results to Drive Business Performance, „Strategic HR Review”, Vol. 1, Issue 4, May/June 2002.
 35. Guest D., Human Resource Management and Industrial Relations, „Journal of Management Studies”, Vol. 24, No 5, 1987.
 36. Handy Ch., Understanding Organizations, Penguin Books, London 1973-1993.
 37. Hekimian J., Jones C., Put People on Your Balance Sheet, „Harvard Business Review”, January-February 1967.
 38. Hendricks J., The Impact of Human Resource Accounting Information on Stock Investment Decisions: An Empirical Study, „Accounting Review”, Vol. 51, Issue 2, April 1976.
 39. Hendry C., Pettigrew A., Human Resource Management: An Agenda for the 1990s, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 1, No 1, 1990.
 40. Hermanson R., Accounting for Human Assets, Occasional Paper, No 14, East Lancing, Bureau of Business and Economic Research, Michigan State University, 1964.
 41. Jaggi B., Lau A., Towards a Model of Human Resource Valuation, „The Accounting Review”, 1974.
 42. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa 1998.
 43. Jasiński Z., Zarządzanie pracą: organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Placet, Warszawa 1999.
 44. Kaplan R.S., Flexible Budgeting in an Activity-based Costing Framework, „Accounting Horizons”, June 1994.
 45. Kaplan R.S., Cooper R., Activity-based Systems: Measuring the Cost of Resource Usage, „Accounting Horizons”, Sept. 1992.
 46. Kaplan R.S., Cooper R., Cost and Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 47. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 48. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, HBS Press 1996.
 49. Kaplan R.S., Norton D.P., Linking the Balanced Scorecard to Strategy, „California Management Review”, Vol. 39, No 1, Fall 1996.
 50. Kaplan R.S., Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, „Harvard Business Review”, January-February 1996.
 51. Kaplan R.S., Norton D.P., Why does Business Need a Balanced Scorecard, „Journal of Cost Management”, May-June 1997.
 52. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 53. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy - Focused Organisation, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 54. Kiechel III W., Corporate Strategy under Fire, „Fortune”, 27 December 1982.
 55. Konrad Group, The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of know-how Companies, Stockholm 1989.
 56. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.
 57. Kurtzman J., Is Your Company Off Course? „Fortune”, February 17, 1997.
 58. Lau A., Lau H., Some Proposed Approaches to Writing Off Capitalized Human Resource Assets, „Journal of Accounting Research”, Vol. 16, No 1, 1978.
 59. Lev B., Schwartz A., On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, „The Accounting Review”, Vol. 46, No 1, 1971.
 60. Levett A., Guenow M., A Methodology for Knowledge Management Implementation, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 4, Issue 3.
 61. Majdzik A., EWA czy MEWA. Kapitał też kosztuje, „Rzeczpospolita”, 17.10.1996.
 62. McConnachie G., The Management of Intellectual Assets: Delivering Value to the Business, „The Journal of Knowledge Management”, Vol. 1, No 1, September 1997.
 63. McKenna E., Beech ., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 64. Meso P., Smith R., A Resource-Based View of Organisational Knowledge Systems, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 4, Issue 3, 2000.
 65. Miller R., Wurzburg G., Investing in Human Capital, „The OECD Observer”, No. 193, April/May 1995.
 66. Mintzberg H., The Manager’s Job Folklore and Fact, „Harvard Business Review”, July-August 1985.
 67. Mirvis P., Macy B., A Human Resource Accounting: A Measurement Perspective, „Academy of Management Review”, Vol. 1, Issue 2, April 1976.
 68. O’Brien D., The Value of Knowledge Management, Project A l, 2002.
 69. Öhman Per, Knowledge in the Annual Report, Högskolan i Luleå, Examensarbete 1996.
 70. Owen P., Teri B., People Practices & Shareholder Value, „Ivey Business Journal”, Vol. 64, Issue 3, January/February 2000.
 71. Peters T., Waterman R., In Search of Excellence, Harper and Row, London 1982.
 72. Pielaszek M., Wartości niematerialne i intelektualne. Tradycyjne i nowoczesne systemy wyceny wartości i pomiaru efektów działalności, SGH, Warszawa 2000.
 73. Porter M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York 1980.
 74. Powell J., Sciullo H., Mattson G., Human Resource Accounting: Why The Delay? „Journal of Management”, Vol. 2, Issue 2, Fall 1976.
 75. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May-June 1990.
 76. Pyle W., Monitoring Human Resources - On Line, „Michigan Business Review”, July 1970.
 77. Rybak M. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, SGH, Warszawa 1998.
 78. Sajkiewicz A. (red.), Jakość zarządzania przedsiębiorstwem, SGH, Warszawa 1999.
 79. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 80. Sless A., Arzi Y., Sipper D., Object Based Information Modelling of CIM Systems, „International Journal of Agile Management Systems” 1999, No 1/3.
 81. Stanoch E., Nowak Ł., Dżurak P., Raport z badania: Measures that Matter, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2002, nr 2.
 82. Strauss G., Human Resource Accounting: Introduction, „Industrial Relations”, Vol. 15, Issue 1, February 1976.
 83. Strojny M., Kapitał intelektualny w cenie, „PcKurier” 2000, nr 13.
 84. Strojny M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym, „Rzeczpospolita”, 29.11.2000.
 85. Sveiby K.E., The Intangible Assets Monitor, „Journal of Human Resource Costing & Accounting” 1997, No 1.
 86. Świderska G. (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
 87. Świderska G. (red.), Zarządzanie kosztami, MAC Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 88. Świderska G. (red.), Rachunkowość zarządcza oparta na rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2001.
 89. Swiderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I/II, MAC/Difin, Warszawa 2002.
 90. Świderska G.K., Rybarczyk K., Analiza sprawozdań finansowych, MAC, Warszawa 2000.
 91. Świderska G.K., Rybarczyk K., Pielaszek M., Obiektowy rachunek koszów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 8(64), 2002.
 92. Toffler A., Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, New York 1990.
 93. Torres A., Wartość aktywów intelektualnych, „Rzeczpospolita” nr 38(5811), 14.02.2001.
 94. Turney P., Common Cents: the ABC Performance Breakthrough, „Cost Technology”, Hilsboro 1991.
 95. Wang S., An object-oriented Approach to Plant Configuration Management Information Systems Analysis, „Industrial Management and Data Systems” 1999, nr 4.
 96. Weber A., What is So New About the New Economy, „Harvard Business Review” 1993.
 97. Weiss M., Accounting for Human Resources, „Management Review”, Vol. 62, Issue 3, March 1973.
 98. Woodruff R., Human Resource Accounting, „Canadian Chartered Accountant”, September 1970.
 99. Yourdon E., Argila C., Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady zastosowań, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 100. http://www.placa.pl
 101. http://www.sternstewart.com
 102. http://www.sveiby.com.au
 103. http://www.sveiby.com/articles/SkandiaAFS.html
 104. http://www.toffler.com - strona Toffler Associates®
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu