BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cioroch Karolina (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie), Salerno-Kochan Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
System akredytacji laboratoriów sądowych
Forensic Laboratory Accreditation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Akredytacja laboratoriów badawczych, Laboratoria badawcze, Kryminalistyka, Normy jakościowe, Systemy jakości
Science laboratory accreditation, Research laboratories, Criminology, Quality standards, Quality systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potrzeba wiarygodności wyników analizy uzyskanych przez laboratoria analityczne wymusiła konieczność starannego dokumentowania wyników badań i stosownych metod badawczych. Widać to szczególnie w laboratoriach kryminalistycznych, gdzie w wielu przypadkach organy sądowe na podstawie tych wyników wydają wyroki. Konieczne jest zatem wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium. Akredytacja jest najlepszym sposobem na budowanie i wzmacnianie zaufania do wyników uzyskanych w laboratoriach. Certyfikowany system zarządzania jakością przynosi laboratorium szczególne korzyści. Wdrożenie wymagań określonych w normie ISO/IEC 17025:2005 sprawia, że system zarządzania laboratorium pozwalana na bardziej skuteczne działanie w oparciu o dobre międzynarodowe zasady praktyki laboratoryjnej. Udział w międzylaboratoryjnych badań lub badania biegłości jest jednym z najważniejszych elementów kontroli jakości. Te programy są używane do oceny wyników uzyskanych w laboratorium. Mogą również doprowadzić do poprawy procedur i metod poprzez porównanie wyników pomiędzy laboratoriami.

The reliability of analysis results is especially important in forensic laboratories carrying out research for the administration of justice. In many cases, judicial bodies issue verdicts based on such analyses. It is therefore necessary to implement a quality management system in the laboratory. Accreditation is the best way to build and strengthen confidence in the results obtained in laboratories. A certified quality management system brings the laboratory particular benefits. The implementation of requirements stipulated in document ISO/IEC 17025:2005 makes the laboratory’s management system more effective as all requirements in this International Standard have been derived from good laboratory practice. The participation in inter-laboratory research or proficiency tests is one of the most important elements of quality control. These programmes are used to assess the results obtained in the laboratory. They may also lead to the improvement of procedures and methods by comparing the results between laboratories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieganowski A., Bartnik G., Walczak R., Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorcujących, www.pan-ol.lublin.pl/biul_6/art_612.htm (08.11.2008).
 2. CAN-P-1578 [2005], Guidelines for the Accreditation of Forensic Testing Laboratories.
 3. DA-01 [2007], Opis systemu akredytacji, wyd. 1, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 25 kwiecień.
 4. DA-05 [2008] Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca wykorzystywania badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów, wyd. 4, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 7 luty.
 5. DAB-07 [2006], Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe, wyd. 2, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 16 październik.
 6. DAPT-01 [2007], Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe, wyd. 1, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 25 kwiecień.
 7. Filipiak M., Nowostawska D. [2000], Akredytacja drogą do zapewnienia jakości badań laboratoryjnych, „Problemy Jakości”, nr 1.
 8. Hamrol A. [2005], Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Hebenstreit J. [2006-2007], Model dokumentacji systemu zarządzania jakością w laboratorium sądowym, materiały dydaktyczne, Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 10. Hebenstreit J. [2002], Zapewnienie jakości w laboratoriach sądowych [w:] Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Zakamycze, Kraków.
 11. ILAC-G13 [2007], Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes.
 12. ILAC-G19 [2002], ILAC Guidelines for Forensic Science Laboratories.
 13. Kamiński M. [2004], Metody analizy technicznej, cz. I: Systemy zapewnienia jakości, materiały dydaktyczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 14. Kopaliński W. [2007], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Rytm Agencja, Warszawa.
 15. PN-EN ISO/IEC 17000:2006, Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.
 16. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 17. PN-EN ISO/IEC 45020:2007, Normalizacja i dziedziny związane - Terminologia ogólna.
 18. SAS November [2007], Guidelines for Accreditation of the Swiss Laboratories Performing Forensic Toxicological Analyses.
 19. Urbaniak M. [2004], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu