BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników
Designing an Employee Efficiency Assessment System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 129-151, tab., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, Systemy ocen pracowników
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, Employee appraisal systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki systemu oceniania pracowników oraz metodyki projektowania tego systemu. Twórcami systemowego rozumienia natury rzeczywistości oraz metodologii jej badań są: L. von Bertalanffy, N. Wiener, V. Pareto, T. Parsons. Istota podejścia systemowego sprowadza się do traktowania badanych obiektów jako systemów otwartych, czyli zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, że tworzą one pewną nową całość wyróżniającą się w otoczeniu. Pomiędzy elementami zachodzą wzajemne stosunki (interakcje) i każdy składnik połączony jest z innym bezpośrednio lub pośrednio. Projektowanie systemu oceniania pracowników jest przykładem projektowania organizatorskiego, wynikiem którego może być podniesienie sprawności istniejącego w organizacji systemu oceniania pracowników (projektowanie usprawniające) lub opracowanie zupełnie nowego systemu oceniania (projektowanie bazowe). (fragment tekstu)

The employee assessment system maintains a central place in human resource management and may be used in all phases of that management within an organisation. This paper presents a synthetic study of an employee assessment system and methodology for designing such a system. The design aspect was based on an approach focused on improvement. Particular parts of this paper offer a general examination, which holds that employee assessment system improvement depends mainly on identifying the previous solution, analysing and evaluating it, and then forecasting changes. It may also entail searching for a new effective system for employee assessment. When designing the employee assessment system, applicable regulations, the organisation’s culture and strategy, social-professional conditions and the financial standing of the organisation must all be taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kopertyńska W. [2004], System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie z wynagrodzeniem [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Kostera M. [1996], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 3. Listwan T. [1993], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław.
 4. Metody sprawnego zarządzania [1997], red. H. Bieniok, Placet, Warszawa.
 5. Mikołajczyk Z. [1998] Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 6. Nalepka A. [1993], Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 119, Kraków.
 7. Oleksyn T. [1997], Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 8. Oleksyn T. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 9. Piotrowski W. [1998], Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa.
 10. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 11. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 12. Sidor-Rządkowska M. [2006a], Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Sidor-Rządkowska M. [2006b], Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN Warszawa.
 15. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN Warszawa.
 16. Stabryła A., Trzcieniecki J. [1980], Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 17. Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A. [1996], Wprowadzenie do zarządzania personelem, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 18. Trzcieniecki J. [1980], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 19. Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 64.
 20. Walkowiak R. [2004], Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu