BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bińczycki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych
A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 153-165, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja publiczna, Sektor publiczny, Efektywność zarządzania
Human resources, Human Resources Management (HRM), Public administration, Public sector, Management effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono tok postępowania badawczego, zwracając szczególną uwagę na rosnącą rolę efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w doskonaleniu funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Wskazano cele badań i omówiono pełną procedurę badawczą wykorzystywaną w proponowanej metodyce oceny procesu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy. Ponadto omówiono przesłanki potrzeby wzmocnienia roli komórki personalnej w urzędach gmin, wskazując możliwe obszary usprawnień zarządzania. Dokonano także zestawienia szczegółowych zadań badawczych w metodyce oceny procesu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, zwracając uwagę na potrzebę opracowania szczegółowego raportu z badań empirycznych. (fragment tekstu)

The effectiveness of municipal offices is largely determined by the effectiveness of human resource management, a fundamental yet essential resource in the offices that determines the way they manage results from the entire institution. The paper outlines the course of the examination procedure, paying particular attention to the growing importance of effective human resource management in improving the functioning of public administration. The paper also describes the conditions for strengthening the role of personnel cells in municipal offices and the research goals. The author presents a research procedure on the human resource management process and highlights areas for improvement in these public organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycki B. [2009], Wyzwania kadrowe urzędów administracji samorządowej [w:] Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  2. Błaha J. [1997], Diagnostyka potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
  3. Leksykon zarządzania [2004], red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
  4. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [1978], red. T. Pszczołowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  5. Marciniak J. [2005], Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
  7. Nalepka A. [1993], Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 119, Kraków.
  8. Nalepka A. [1997], Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy, Pomocnicze materiały dydaktyczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  9. Stabryła A. [2007], Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu