BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności
The Practice and Knowledge of Management in Antiquity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 193-209, bibliogr. 57 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Historia nauk organizacji i zarządzania, Historia starożytna
Management, Organization and management science history, Ancient history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Atlantyda (mityczna), Sumer (starożytny), Babilonia (starożytna), Egipt (starożytny), Grecja (starożytna), Rzym (starożytny), Chiny (starożytne), Indie (starożytne)
Atlantis (mythical), Sumer (ancient), Babylon (ancient), Egypt (ancient), Greece (ancient), Roma (ancient), China (ancient), India (ancient)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie w ujęciu chronologicznym, od powstania pierwszych cywilizacji do upadku Imperium Rzymskiego w 476 r., jakie były pierwsze dyrektywy i refleksje na temat organizowania pracy, administracji państwowej, kierowania, przywództwa, motywowania, strategii działania, jakości oraz funkcjonowania organizacji społecznych. (fragment tekstu)

Historical research on the origins and development of management is rare. There is a particular paucity of thorough analyses on practice and thought in the pre-scientific period of management, which has been done on the basis of written, printed and archaeological sources. Research results from archaeology, cultural anthropology, economic history, and the history of economic thought are used all too infrequently in the history of management studies. The article seeks to show, in chronological fashion from the dawn of ancient civilisations to the fall of the Roman Empire in 476, the first reflections on managerial sciences using in modern day terminology including work organisation, management, leadership, motivation, strategy, action, quality, accounting, state administration and social organisations. Practical accomplishments in realising management directives are also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles [1990], Kategorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Arystoteles [2000], Dzieła wszystkie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 5.
 3. Arystoteles [2009], Polityka, Edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl, mail;historian@zpl, MMIV 2004, http://chomikuj.pl/MKTK?fid=78089045, 01.08.2009.
 4. Bator W. [2009], Egipska filozofia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, http://ptta.pl/pef/pdf/e/egipskafilozofia.pdf, 23.07.2009.
 5. Bator W. [1993], Myśl starożytnego Egiptu, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 6. Bielicki M. [1996], Zapominany świat Sumerów, PIW, Warszawa.
 7. Cabała P. [2007], Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Columella L.I.M. [2009], De re rustica libri XII, http://www.thelatinlibrary.com/columella.html, 29.07.2009.
 9. Egipt i piramidy [2009], http://andriu37.winteria.pl/egipt.html, 27.07.2009.
 10. Hezjod [2009], Prace i dnie, Edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl, mail:historian@z.pl, MMIII, 2003, http://chomikuj.pl/Vienna?fid=2479797, 29.07.2009.
 11. Higgins J.M. [1991], The Management Challenge: An Introduction to Management, Mac-millan, New York.
 12. History of CRM: From Ancient Clay Tablets, to on Demand Hosted CRM Solutions of Today [2009], http://www.salesboom.com/company/history_of_crm.html, 21.01.2009.
 13. Karaszewski R. [2001], TQM - teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń.
 14. Katon [2006], O gospodarstwie wiejskim, ZNIO, Wrocław.
 15. Kemp B.J. [2009], Starożytny Egipt, PIW, Warszawa.
 16. Kisielnicki J. [2008], Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 17. Klimczyk-Bryk M. [2004], Sun Tzu, wygrywać bez walki, „Manager”, nr 7.
 18. Kodeks Hammurabiego [2009], Edycja komputerowa: ww.zrodla.historyczne.prv.pl mail:historian@z.pl MMIII, http://chomikuj.pl/miss-S/ebooki.. ./kodeks+Hammura-biego.pdf, 1.08.2009.
 19. Kożuch B. [2007], Nauka o organizacji, CeDrWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 20. Ksenofont [1857], Ekonomik, przekł. A. Bronikowski, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań.
 21. Kuckenburg M. [2006], Pierwsze słowo, PIW, Warszawa.
 22. Kuźniar R. [2006], Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. Lao Tse [2009], Dao De Jing, http://comma.dt.pl/e books/TaoTeKing/Yield/DaoBookOdd. pdf, 27.07.2009.
 24. Lao Tsy [2002], Wielka księga Tao - w przekładzie ze starochińskiego, tłum. J. Zawadzki, http://chomikuj.pl/rzn?fid=5785046 ,02.08.2009.
 25. Lichtheim M. [2009], Ancient Egyptian Literature - A Book of Readings, vol. I: The Old and Middle Kingdoms, The University of California Press, Berkeley 1973. http://www.humanistictexts.org/ptahhotep.htm, 25.07.2009.
 26. Łukasiński W. [2007], Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością, „Zarządzanie Jakością”, nr 1.
 27. Marchewka G. [2006], Lao-Tzu Zarządzanie przez jakość, http://www.prs.pl/pages/research/2006/.. Vzarz_jakosc_zasada2.pdf, 31.07.2009.
 28. Mikołajczyk Z. [1977], Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa.
 29. Obłój K. [1998], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 30. Osigweh C.A.B. [1985], Professional Management: An Evolutionary Perspective, Kendall/Hunt, Dubuque.
 31. Pawlak Z., Smoleń A. [2008], Organizacja firmy. Projektowanie, budowa, usprawnianie, Poltext, Warszawa.
 32. Piech K. [2009], Wprowadzenie do heurystyki, http://akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-heurystyka.pdf, 21.08.2009.
 33. Platon [2009], Państwo, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 34. Platon [1961], Prawa, PWN, Warszawa.
 35. Platon [2004], Symposium, tłum. B. Jowett, Internet Classics Archive, Wydawnictwo eBooks@Adelaide, http://classics.mit.edu/Plato/symposium.lb.txt, 26.11.2010.
 36. Platon [2002], Timaios Kritias, przeł. Władysław Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 37. Pindur W., Rogers, S., Kim P.S. [1995], The History of Management: A Global Perspective, „Journal of Management History”, vol. 1.
 38. Pszczołowski T. [1976], Zasady sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 39. Rachet G. [2006a], Słownik cywilizacji egipskiej, Książnica, Katowice.
 40. Rachet G. [2006b], Słownik cywilizacji greckiej, Książnica, Katowice.
 41. Rachunkowość fabryki włókienniczej sprzed 4000 lat [1994], „Rachunkowość”, nr 5 (523).
 42. Sienkiewicz P. [1986], Ethos, pathos, logos, „Życie Gospodarcze”, nr 54.
 43. Shamasastry R. [2009], Kautilya’s Arthashastra, http://www.bharatadesam.com/literature/kautilya_arthashastra.php, -31.0.2009.
 44. Skrzydlewski P. [2005], Dyktatura, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www. ptta.pl/pef/pdf/d/dyktatura.pdf, 29.07.2009.
 45. Sołtysiak A. [1999], Sumeryjska ordynacja podatkowa, http://www.antropologia.uw.edu. pl/AR/ar-01-02.pdf, 25.07.2009.
 46. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 47. Suszczyńska J. [2008], Główne szkoły i prądy umysłowe powstały w VI i V wieku p.n.e., http://ww.mechaniak.com.pl/download/blok./starozytnosc_filozofia.pdf, 31.07.2009.
 48. Tajemnice piramid [2009], red. A. Cerinotti, Bellona, Warszawa.
 49. Teoria rachunkowości w zarysie [2005], red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 50. Wajda A. [2003], Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 51. Warron T.M. [2009], Rerum rusticarum de agri cultura, http://www.thelatinlibrary.com/varro.html, 29.07.2009.
 52. Winniczuk L. [2008], Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa.
 53. Żbikowski T. [1975], Konfucjusz [w:] Od Mojżesza do Mahometa, red. W. Tyloch, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 54. Zecchini V. [2008], Atlantyda. Tajemnica zaginionych kontynentów, Bellona, Warszawa.
 55. Zięba M.S. [2005], Chińska filozofia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://ptta.pl/pef/pdf/c/chinskafilozofia.pdf, 01.08.2009.
 56. Zymonik Z. [2002], Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 57. Zymonik Z. [2009], Ewolucja problematyki jakości, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/.../Ewolucja%20problematyki%20jakosci.doc, 29.07.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu