BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raciniewska Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość narodowa i cultural studies
National Identity and Cultural Studies
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 121-142, bibliogr. 63 poz.
Tytuł własny numeru
Kłopoty z tożsamością
Słowa kluczowe
Tożsamość, Kultura narodowa, Nacjonalizm
Identity, National culture, Nationalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powodów ogromnej popularności "dyskursu tożsamościowego" należy poszukać w procesach rozpadu dwubiegunowego świata po 1989 roku oraz następujących w jego wyniku procesach globalizacyjnych, owocujących m.in. zmianą klimatu opinii zawierającą się w haśle "upadku wielkich narracji", przyspieszoną indywidualizacją, wzrostem mobilności społecznej współczesnych ludzi, wzrostem znaczenia mass mediów w organizacji sposobów poznawania świata, wzrostem uznania dla zasady wielokulturowości, renesansem etniczności i nacjonalizmu, nowymi ruchami społecznymi, w tym ruchami feministycznymi i domaganiem się społecznego uznania dla homoseksualistów - by wymienić tylko najważniejsze ze zjawisk. (fragment tekstu)

The subject of interest in this article is the critical analysis of new, mainly Western, interpretations of national identity in the era of globalisation. This text consists of three parts. The first one, which discusses the transformation in the status of the category of identity in the modern social sciences, is a background for the main second part in which the author presents new approaches to nationalism and national identity developed within the post-modern paradigm and the so called cultural studies. Part three contains a critical analysis of the presented conceptions, and a proposal for overcoming their shortcomings through suggestion of an analytical framework for the analysis of the process of construction of national identity in modern times. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Banton M. (1994), Modeling Ethnic and National Relations, Ethnic and Racial Studies, no 17.
 2. Barański J. (2003), Posłowie, [w:] J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Barker Ch. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Bauman Z. (1999), Tożsamość. Wtedy, teraz, po co?, [w:] E. Nowicka, M. Chałubiński (red), Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, PWN, Warszawa.
 5. Bechhofer F., McCrone D., Kiely R., Stewart R. (1999), Constructing National Identity: Arb and Landed Elites in Scotland, Sociology, vol. 33, no 3.
 6. Bhabha H. (1990), DissemiNation: Times, Narrative and the Margins of the Modern Nation, [w:] H. Bhabha (red.), Nation and Narration, Routledge, London.
 7. Billig M. (1995), Banal Nationalism, Sage, London.
 8. Bourdieu P. (1993), Sociology in Questions, London
 9. Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 10. Brubaker R. (2003), Neither Individualism nor Groupism, Ethnicities, nr 3(4).
 11. Burszta W. (2002), Posłowie, [w:] K. Bondyra, S. Lisiecki (red.), Odmiany polskich tożsamości, Poznań.
 12. Clifford J. (2000), Kłopoty z kulturą, Warszawa. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwo AUREUS, Kraków.
 13. Delsol Ch. (2003), Esej o człowieku później nowoczesności, Kraków.
 14. Dijk T. van (1998), Ideology. A Multidisciplinary Approach, Sage, London - Thousand Oaks-New Delhi.
 15. Dijk T. van (2001), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 16. Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa.
 17. Dziemidok B. (2002), Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media w epoce globalizacji, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 18. Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Elwert G. (1997), Boundaries, Cohesion and Switching: On We-Groups in Ethnic National and Religious Forms, [w:] H. Wicker (red.), Rethinking Nationalism and Ethnicity. The Struggle for Meaning and Order in Europe, Oxford - New York.
 20. Foster R. (1999), The commercial construction od "new nations", Journal of Material Culture, nr 4(3).
 21. Geertz C. (2003), Świat w kawałkach - kultura i polityka u schyłku wieku, [w:] D. Wolska, M. Brocki (red.), Clifford Geertz - lokalna lektura, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Gellner E. (1991), Narody i nacjonalizm, PIW, Warszawa.
 23. Gellner E. (1994), Conditions of Liberty, Civil Society and Its Rivals, New York.
 24. Gergen K.J. (1991), The Saturated Self, Basic Books, New York.
 25. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 26. Grzymała-Kazłowska A. (2004), Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 27. Gwóźdź A. (1996), Pejzaże audiowizualne, Universitas, Kraków.
 28. Hali S. (1987), Kodowanie i dekodowanie, Przekazy i Opinie, nr 7/8.
 29. Hali S. (1992), The Question of Cultural Identity, [w:] S. Hali, D. Held, T. McGrew (red.), Modernity and its Futures, Polity Press, Cambridge.
 30. Hali S. (1996), Introduction: Who Needs Identity?, [w:] S. Hali, P. Gilroy (red.), Questions of Cultural Identity, London.
 31. Jacyno M. (1997), Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre'a Bourdieu, IFiS PAN, Warszawa.
 32. Jameson F. (1984), The Postmodern Condition, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 33. Kellner D. (2000), Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and Postmodern, London.
 34. Kilias J. (2004), Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, IFiS PAN, Warszawa.
 35. Knauer K. (2000), Introduction: Culture and Nationality, [w:] K. Knauer, S. Murray (red.), Britishness and Cultural Studies. Continuity and Change in Narrating the Nation, Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice.
 36. Kowalczyk I. (2003), Matka Polka kontra supermatka?, Czas Kultury, nr 5.
 37. Misztal B. (2000), Teoria socjologiczna i praktyka społeczna, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 38. Mrozowski M. (2003), Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej, [w:] K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Warszawa.
 39. Nelson T. (2003), Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk.
 40. Nijakowski L.M. (2002), Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, IS UW, Warszawa.
 41. Nijakowski L.M. (2004), Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 42. Ossowski St. (1946), Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, Biblioteczka Myśli Współczesnej, Łódź.
 43. Ossowski St. (1984), O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 44. Özkirimli U. (2000), Theories of Nationalism. A Critical Introduction, Macmillan Press LTD, London.
 45. Renan E. (1998), Co to jest naród?, [w:] L. Zdybel (red.), Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 46. Rewers E. (1995), Teorie dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 47. Rosner K. (2003), Narracja, tożsamość i czas, Kraków.
 48. Schütze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, Studia Socjologiczne, nr 1.
 49. Smith A. D. (1998), Nationalism and Modernism, Routledge, London.
 50. Smith A. D. (2001), Nationalism. Theory, Ideology, History, Polity Press, Cambridge.
 51. Storey J. (2003), Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 52. Szacki J. (1999), Kłopoty z pojęciem narodu, [w:] J. Kozielecki (red.), Humanistyka na przełomie wieków, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 53. Szacki J. (2004), O tożsamości (zwłaszcza narodowej), Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 54. Szkudlarek A. (2001), Cultural Studies - brytyjska teoria krytyczna, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 55. Titscher St., Meyer M., Wodak R., Vetter E. (2000), Methods of text and Discourse Analysis, Sage, London - Thousand Oaks - New Delhi.
 56. Trutkowski C. (2002), Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 57. Trutkowski C. (2004), Wybór czy konieczność - o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.
 58. Walby S. (1996), Woman and Nation, [w:] G. Balakrishnan (red.), Mapping the Nation, Verso, London.
 59. Wodak R., Cillia R. de, Reisigl M., Liebhart K. (1999), The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 60. Yuval-Davis N. (1989), Woman-Nation-State, Macmillan, London.
 61. Yuval-Davis N. (1997), Gender and nation, Sage, London.
 62. Ziółkowski M. (2002), Dziedziczenie i wybór. Zwiększenie możliwości wyboru, nierówności społeczne i problemy społecznej tożsamości, Studia Socjologiczne, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu