BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichocki Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość narodowa a post-narodowa konstelacji
National Identity and Post-National Constellation
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 143-159, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Kłopoty z tożsamością
Słowa kluczowe
Tożsamość narodowa, Psychologia społeczna, Teorie socjologiczne
National identity, Social psychology, Sociological theories
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proponowana w obrębie niniejszego artykułu analiza ma na celu wskazanie problemów, jakie wynikają z myślenia w kategoriach "post-narodowych" o przewidywanej dynamice polskiej tożsamości narodowej. O ile trudno zaprzeczyć, że sfera politycznej tożsamości obywateli może pozostawać nienaruszona w obliczu drastycznych zmian, którym podlegają państwa narodowe, to nie ma bezpośrednich podstaw do formułowania prognozy, jakoby zmierzch realnej suwerenności państw musiał w sposób nieunikniony pociągać za sobą adaptacyjne zmiany tożsamości narodowej. Wytworzenie się konstelacji post-narodowej stanowi warunek konieczny sukcesy w świecie, który wymknął się spod kontroli systemu państw narodowych, nie ma jednak podstaw, aby przypuszczać, że ten warunek zostanie wszędzie spełniony. Wskazane zostaną określone właściwości polskiej tożsamości narodowej, które nie predysponują jej do realistycznej adaptacji wobec zewnętrznych warunków politycznych i ekonomicznych. (fragment tekstu)

The aim of the present paper has been to discuss the reflexive relations of the nation state and the national identity under the conditions of late modernity. Assuming that the functional role played by the nation-states in Europe has objectively dwindled, together with the national constellation of the modern international relations, and that Habermas's idea of an emerging post-national constellation is indeed accurate, this makes it important to consider the options that national identity is left with under these conditions. The paper advances a claim that national identity as such does not provide an adequate tool for social mobilization any more. This does not, however, make particular national identities necessarily weak. Apart from a realistic scenario whereby the identity level becomes adapted to the requirements of the institutional domain, which seems to be the preferable way of thinking of most post-national social theorists, one should seriously examine the other option of national identity becoming confrontational with respect to reality, and developing its own anti-realistic definition of political, social and economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 2. Btuszkowski J. (2003), Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Elipsa, Warszawa.
 3. Bokszański Z. (2004), Ponowoczesność a tożsamość narodowa, [w:] J. Gorlach i in. (red.), Władza, naród, tożsamość, UJ, Kraków.
 4. Edensor T. (2002), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, UJ, Kraków.
 5. Golka M. (1999), Cywilizacja - Europa - Globalizacja, Humaniora, Poznań.
 6. Giddens A. (1990), The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.
 7. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zysk i s-ka, Poznań.
 8. Habermas J. (2003), Toward a cosmopolitan Europe, Journal of Democracy, vol. 14 no 4.
 9. Kalinowska A. (2002), Tożsamość europejska w perspektywie socjologicznej, [w:] Z. Zagórski (red.), Socjologiczne aspekty transformacji i integracji europejskiej, UW, Wrocław.
 10. Kilias J. (2003), Wspólnota abstrakcyjna: zarys socjologii narodu, IFiS PAN, Warszawa.
 11. Markowski D. (2004), Naród i państwo w socjologicznej perspektywie wieku globalizacji, [w:] J. Gorlach i in. (red.), Władza, naród, tożsamość, UJ, Kraków.
 12. Schópflin G. (2000), What is a nation? [w:] G. Schopflin, Nations, identity, power: the new politics of Europe, Hurst, London.
 13. Szacki J. (2004), Czy istnieje socjologia narodu? [w:] J. Gorlach i in. (red.), Władza, naród, tożsamość, UJ, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu