BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Isański Jakub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość w czasach globalizacji
Identity at the Time of Globalisation
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 161-178, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Kłopoty z tożsamością
Słowa kluczowe
Tożsamość narodowa, Globalizacja kultury, Turystyka
National identity, Cultural globalization, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postępująca, także w sferze kultury, globalizacja, stawia pojęcie tożsamości w nowym świetle. W przypadku społeczności pozostających dotąd w dominującym władaniu tradycji, a trafiających obecnie, dzięki turystyce, w świat globalnych oddziaływań i globalnych procesów, pojęcie tożsamości i jego zawartość muszą być określone na nowo. (fragment tekstu)

The subject of this text is an analysis of a situation in which individuals may find them-selves, who as a result of intensifying multicultural contacts in modern times, must like as if define their own identity "anew" in order to be able to define their place in the modern world. Such a new situation is characteristic for places which since recently have been in the centre of interest of tourism industry. In spite of global character appearing in the title of this article, its content mainly concerns a narrower - local perspective, however, which cannot be analysed without reference to its global character - since its traces may be found in each aspect of locality which will be discussed in the further part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballengee-Morris Ch. (2002), Cultures For Sale: Perspectives on Colonialism and Self-Determination and the Relationship to Authencity and Tourism, Studies in Art. Education. A Journal of lssues and Research 43(3), 232-245.
 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 3. Benedict R. (1999), Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
 4. Blok Z. (red.) (2001), Społeczne problemy globalizacji, Człowiek i Społeczeństwo XIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 5. Burszta W J. (1998), Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 6. Cohen E., (1993), Introduction. Investigating touris arts, Annals of Tourism Research, vol. 20, s. 1-8, Elsevier.
 7. Eade J., Allen T. (2000), Ethnicity, [w:] Culture and global change, red. T. Skelton, T. Allen, Routledge, London & New York.
 8. Featherstone M. (2000), Undoing culture. Globalization, Postmodernism and Identity, Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 9. Friedman T.L. (2001), Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 10. Giddens A. (1990), Consequences of Modernity, Stanford University Press, California.
 11. Giddens A. (2004), Socjologia, (rozdział 3: Zmieniający się świat), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Golka M. (1999), Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 13. Huntington S. P. (2000), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
 14. Isański J. (2004), Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, [w:] W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Kadt E. de (1979), Tourism. Passport to Development? Perspectives on the Social and Cultural Effects of Tourism in Developing Countries, Oxford University Press, New York.
 16. Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. MacCannel D. (2002), The tourist papers. Empty meeting grounds, Routledge, London & New York.
 18. Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 19. Nettekoven L. (1979), Mechanisms of Intercultural Interaction, [w:] E. Kadt de (red.), Tourism - Passport to Denelopment?, Oxford University Press.
 20. Noronha R. (1979), Paradise reviewed - Tourism in Bali, [w:] E. Kadt de (red.), Tourism -Passport to Development?, Oxford University Press.
 21. Ritzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, wyd. Muza S.A., Warszawa.
 22. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. Znak, Kraków.
 23. Urry J. (2002), Consuming places, Sage, London.
 24. Veblen T. (1998), Teoria klasy próżniaczej, wyd. Muza S.A., Warszawa.
 25. Wnuk-Lipiński E. (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, wyd. Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu