BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Iwona (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Konstruowanie tożsamości potencjalnej przez niepłodne kobiety
The Construction of Potencial Identity by Infertile Women
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 281-293, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Kłopoty z tożsamością
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Postawy społeczne, Rodzina, Tożsamość, Pozycja kobiety w społeczeństwie
Social psychology, Social attitudes, Family, Identity, Women's position in society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W świadomości wielu ludzi rodzinę normalną, właściwą i kompletną tworzą dopiero małżonkowie z dziećmi. Kobieta, która zinternalizowała obowiązujące w kulturze pronatalistycznej normy, planuje, że będzie matką dla swoich biologicznych dzieci. Niestety, z powodu niepłodności co piąta mężatka w Polsce napotyka na trudności w realizacji funkcji prokreacyjnej. Niepłodność została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną dotykającą zarówno kobiety, jak i mężczyzn. (fragment tekstu)

In this article the author analysed the process of construction of reality by infertile women, who create a "potential" identity. To do this, the author used the literature on the subject as well as the results of her own empirical research. The following problems are discussed: causes for which childless women reject the identity of an infertile person: social "dictate" of maternity, stigmatisation of infertile persons, development of medical procedures and techniques which make artificial fertilisation possible. The author also tried to prove that the "potential" identity is created by women, who internalised the norms of the pronatalist culture, for whom biological maternity is the one and ultimate goal in life. The identity of a "potential" mother has the aim of compensating the great tension, stress and costs which accompany treatment of infertility in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokszański Z. (1989), Tożsamość - Interakcja - Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź.
 2. Budrowska B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław.
 3. Colpin H., Munter A. de, Vandemeulebroecke L. (1998), Parenthood motives in IVF mothers, Journal of Psychosomatic Ostetrics and Gynecology, 19 (1).
 4. Donchin A. (1996), Feminist critiques of new fertility technologies: implications for social policy, Journal of Medicine and Philosophy, 21 (5).
 5. Duch-Krzystoszek D. (1998), Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa.
 6. Gąsiorowska M. (2005a), Zagrożona męskość, [w:] Raport Niepłodność, Żyjmy dłużej, numer specjalny (1).
 7. Gąsiorowska M. (2005b), Nasza szansa na dziecko, [w:] Raport Niepłodność, Żyjmy dłużej, numer specjalny (1).
 8. Górska M. (2005), Czekając na malucha, [w:] Raport Niepłodność, Żyjmy dłużę], numer specjalny (1).
 9. Kornas-Biela D. (1999), Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacja, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin.
 10. Kubacka-Jasiecka D. (2001), W poszukiwaniu tożsamości - od agresji potencjalnej do destruktywności, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków.
 11. Kuźlan I. (1991), Wielkomiejskie małżeństwa z zaadoptowanym dzieckiem. Niepublikowana praca magisterska napisana w Instytucie Socjologii UAM, Poznań.
 12. Łepecka-Klusek C., Sendecka A., Bokiniec M. (1999), Motywacja par małżeńskich decydujących się na zabieg sztucznego zaplemnienia, Ginekologia Polska, Suppl.
 13. Melchior M. (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa.
 14. Macintyre S. (1982), Kto chce dzieci? Społeczne fabrykowanie instynktów, [w:] T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa.
 15. Miall C.E. (1986), The stigma of involuntary childlessness, Social Problems, 33.
 16. Miall C.E. (1989), Reproductive technology vs. the stigma of involuntary childlessness, Social Casework, 70 (1).
 17. Miall C.E. (1994), Community constructs of involuntary childlessness: sympathy, stigma and social support, The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 4 (31).
 18. Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań.
 19. Przybył I. (2002), Małżeństwa bezdzietne - analiza socjologiczna. Niepublikowana praca doktorska napisana w Instytucie Socjologii UAM, Poznań.
 20. Przybył I. (2004), Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób bezpłodnych. Blaski i cienie życia rodzinnego, Roczniki Socjologii Rodziny, XV, Poznań.
 21. Raport Niepłodność (2005), Żyjmy dłużej, numer specjalny (1).
 22. Remmenick L. (2000), Childless in the land of imperative motherhood: stigma and coping among infertile Israeli women, Sex Roles, 43, (11-12).
 23. Ruggerio P., Loftus J. (2000), "Don't tell me to just relax!": An identity theory approach to women's infertility, American Sociological Association, Association Paper.
 24. Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.
 25. Sołtys A. (2005), Jak przetrwać czas próby? [w:] Raport Niepłodność, Żyjmy dłużej, numer specjalny (1).
 26. Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny, Warszawa.
 27. Van Balen F., Trimbos-Kemper T., Verdurmen J. (1996), Perception of diagnosis and openness of patients about infertility, Patient Education and Counseling, 28.
 28. Whiteford L., Gonzales L. (1995), Stigma: the hidden burden of ifertility, Social Science and Medicine, 40,1.
 29. Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu