BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowski Zbigniew (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Akademicki etos i pieniądze
Academic Ethos and Money
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 61-68
Tytuł własny numeru
Bariery rozwoju polskich uczelni
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Nauczyciele, Finansowanie oświaty
Higher education, Teachers, Financing of education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku, zezwalająca na tworzenie uczelni niepaństwowych (niepublicznych), zrewolucjonizowała polski rynek edukacyjny w sposób radykalny. Owe radykalne przeobrażenia polegały nie tylko na pięciokrotnym zwiększeniu liczby osób studiujących, na powstaniu ponad trzystu nowych uczelni, ale głównie na tym, iż to wszystko dokonało się dzięki inwencji i zasobom finansowym osób prywatnych. Uczelnie niepubliczne tworzone bowiem były przez stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne. Państwo polskie, konstytucyjnie odpowiedzialne za szeroko rozumianą edukację - od szkoły podstawowej po szkołę wyższą - w tworzenie uczelnianego sektora niepublicznego nie tylko nie angażowało swoich środków, ale przez lata strzegło wyłącznie interesów szkół państwowych. Nieskrywana niechęć wobec uczelni prywatnych była rozmaicie przejawiana i nigdy - jak dotąd -nie znikła z pola permanentnej konfrontacji, jaka toczy się między uczelniani państwowymi i niepaństwowymi. (fragment tekstu)

The author of this article points out that the shape of Polish higher education in the forthcoming years, including relations between public and private education, will be determined by an economic factor as a basic one. Such an economic dictate provokes an academic community to a redefinition of its traditional mission and results in resignation from fulfilling by higher education institutions their cultural function as well as looking at them in categories of firm and profit. Higher education institutions are turning into business corporations. The second important factor determining the status of Polish higher education institutions is mass education which revolutionized higher education institutions but at the same time influenced in a negative way the academic ethos. It means that, on the one hand academics more and more often acquiesce to "mediocrity" and, tolerate it, and on the other hand, promote more and more badly educated young people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Czy warto się uczyć? Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, maj 2007.
  2. http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_153/10_153.html.
  3. http://www.pan.pl/index.php?option+com_content&task=view&id=1789&Itemid=230.
  4. Krymsky S., Nauka skorumpowana?, PIW, Warszawa 2006.
  5. Raport 2003, Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2004.
  6. Sławek T., Antygona w świecie korporacji, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu