BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztajer Sławomir (Centrum Badań Interdyscyplinarnych)
Tytuł
Nowy model studiów doktoranckich
A New Model of Doctoral Studies
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 79-99, tab.
Tytuł własny numeru
Bariery rozwoju polskich uczelni
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Nauczyciele, Metody nauczania
Higher education, Teachers, Teaching method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne dyskusje na temat szkolnictwa wyższego w Polsce, regulacji formalno-prawnych wyznaczających ramy jego funkcjonowania, a także praktycznych rozwiązań na poziomie poszczególnych uczelni, koncentrują się wokół zaleceń sformułowanych w deklaracjach i komunikatach Procesu Bolońskiego. Pomimo że owe dokumenty nie mają mocy prawnej, będąc jedynie politycznymi deklaracjami przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich uczestniczących w Procesie Bolońskim, pojawiające się w nich zalecenia są stopniowo wprowadzane w życie. Studiom doktoranckim, stanowiącym trzeci, najwyższy poziom kształcenia, poświęca się w Procesie Bolońskim sporo uwagi. Nowy model studiów doktoranckich, będący w Polsce w trakcie realizacji, jest bezpośrednim rezultatem ustaleń bolońskich. (fragment tekstu)

In the past few years there has been a reconstruction of the system of doctoral studies in Poland and as a result a new model of such studies is now emerging. It is based on the model developed in the Bologna Process and corresponds to a certain degree to the American system of doctoral studies. Americanization is a noticeable trend within the so called European Higher Education Area. Although it is reasonable to follow the American example and even copy some institutional inventions - the practice justified by a good condition of American doctoral studies - it must be said that not all components of this system are worth following in Europe. On the other hand, there are traditional values cultivated in European higher education institutions which should not be ignored in the name of American solutions. In this article I discuss the transformations of the Polish system of doctoral studies against a background of changes which have taken place in Europe and USA. Among the fundamental problems and challenges faced by contemporary doctoral studies are the following: the quality of doctoral studies and doctoral dissertations, an emerging distinction between professional doctorates and research doctorates, a high dropout rate, employment of doctoral degree holders, interdisciplinary doctoral programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Altbach P.G., The United States: Present Realities and Future Trends, w: J. Sadlak (red.), Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, Bucharest 2004.
 2. Berlińska Konferencja Europejskich Ministrów Szkolnictwa Wyższego, w: Proces Boloński. Zbiór dokumentów, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 2004.
 3. Błażejewski J., Studia doktoranckie. Uwarunkowania i perspektywy, "Forum Akademickie", nr 12, 2005.
 4. Deklaracja z Grazu: w: Proces Boloński. Zbiór dokumentów, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 2004.
 5. Drozdowicz Z., Amerykanizacja szkolnictwa wyższego?, w: Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz (red.), Dokąd zmierza Europa?, Poznań 2007.
 6. Drozdowicz Z., Współpraca edukacyjna wyższych uczelni Poznania z krajami UE, w: Drozdowicz Z.(red.), Wielkopolska a Unia Europejska, Poznań 2005.
 7. http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/14/73/1473/20070321_Nowelizacja_-_szkolnictwo_wyzsze_-_zalozenia.pdf.
 8. Kehm B.M., Developing Doctoral Degrees and Qualifications in Europe: Good Practice and Issues of Concern - A Comparative Analysis, w: J. Sadlak (red.), Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, Bucharest 2004.
 9. Kwiek M., Poland, w: J. Sadlak (red.), Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, Bucharest 2004.
 10. Lemerle J., France, w: J. Sadlak (red.), Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, Bucharest 2004.
 11. Leonard D., Transforming Doctoral Studies: Competencies and Artisty, "Higher Education in Europe", t. XXV, nr 2, 2000.
 12. Molasy M., Standardy dla doktorantów, "Forum Akademickie", nr 7-8, 2006.
 13. Researches in the European Research Area: One Profession, Multiple Careers, COM(2003) 436 final, Brussels 18.07.2003.
 14. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 15. Szkoły Wyższe i ich finansowanie w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 16. Szabłowska M., Quo vadis doktorancie?, "Forum Akademickie", nr 7-8, 2003.
 17. Szulc T., Niedoceniana szansa rozwoju, "Forum Akademickie", nr 2, 2006.
 18. Taylor J., The United Kingdom, w: J. Sadlak (red.), Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, Bucharest 2004.
 19. The European Higher Education Area - Achieving the Goals, Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu