BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woch-Juchacz Agnieszka (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Tytuł
Polskie uczelnie wobec procesu bolońskiego
Polish Higher Education Institutions in the Face of the Bologna Process
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 119-128
Tytuł własny numeru
Bariery rozwoju polskich uczelni
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Deklaracja bolońska
Higher education, Education, Bologna process
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dyskusji nad stanem nauki i edukacji w Polsce pytanie o rolę szkolnictwa wyższego w społeczeństwie i kulturze należy połączyć z dwoma zachodzącymi dzisiaj procesami: z kwestionowaniem podstawowego politycznego i ekonomicznego miejsca państwa narodowego w świecie epoki globalnej oraz z umiejscowieniem polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście Deklaracji Bolońskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała proces ważnych zmian w systemach edukacji wielu krajów europejskich, postrzeganych jako element szerszego procesu, nazywanego Procesem Bolońskim, zmierzającego do utworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, obejmującego w szczególności tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. (fragment tekstu)

The presented article is dedicated to issues connected with changes taking place in Polish and European higher education system. The starting point is to notice that in the discussion over the situation of Polish science and education the question concerning the social and cultural role of higher education system has to be linked with two processes: with questioning of economic and political position of Poland in the world during globalization transformations, as well as placing the Polish higher education system in the context of the Bologna Declaration. The declaration mentioned above has initiated the process of important changes in educational systems of many European countries, perceived as the Bologna Process elements, aiming at creating The European Higher Education Area till the year 2010, covering particularly the course of creating the European Research Area. The influence of the dominating culture on processes occurring in education systems is presented in the context of merging contrasts 'difference culture'. The final conclusion of the article emphasizes the need of regarding Polish higher school system in the perspective of the European Higher Education Area, resulting from the conviction of coherence, existing in spite of internal cultural, social and economic diversity. This should make an impression that we become residents of society resting on knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
 2. Gonzales J., Wagenaar R., Tuning Higher Educational Structures in Europe - Final Report, Phese I, 2003.
 3. Hopfinger M., Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.
 4. http://www.nauka.gov.pl.
 5. Jeliński E., Czy uniwersytetom są potrzebne studia zawodowe?, w: Dokąd zmierza Europa, red. Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz, Poznań 2007.
 6. Pawlikowski J., Proces Boloński a przyszłość polskich uczelni, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Komisja ds. Wdrażania Procesu Bolońskiego i Współpracy z Zagranicą, 2007.
 7. Pułka L., Kultura mediów i jej spektakle, Wrocław 2004.
 8. Saryusz-Wolski T., System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym medelem studiów, Warszawa 2004.
 9. Wachowski J., Europa: paradygmat wartości czy wartości paradygmatów?, w: Dokąd zmierza Europa, red. Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz, Poznań 2007.
 10. Wolicka E., Humanitas - zapomniana cnota humanistki, "Więź", nr 1, 2001.
 11. www.let.rug.nl/ TuningProject/index/htm.
 12. www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu