BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Religioznawstwo w strukturach polskich uczelni
The Science of Religion within the Structures of Polish Higher Education Institutions
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2008, t. 28, s. 129-138
Tytuł własny numeru
Bariery rozwoju polskich uczelni
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Religia
Education, Higher education, Religion
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dniach od 18 do 20 września 2003 roku w Tyczynie odbył się Kongres Religioznawczy, generalnie skoncentrowany wokół tematu "Religioznawstwo polskie w XXI wieku". Zbigniew Stachowski, prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, w mowie inaugurującej obrady Kongresu, z jednej strony - przywołując echa przeszłości w kontekście dynamiki współczesnych transformacji światopoglądowych - zwrócił szczególną uwagę na trudności w jasnym i precyzyjnym określeniu statusu religioznawstwa, z drugiej natomiast - na potrzebę rzetelnych studiów i tym samym, co jest - moim zdaniem - szczególnie istotne, postawił postulat wypracowania płaszczyzny dialogu interdyscyplinarnego zorientowanego na komplementarne ujęcie fenomenu religii. (fragment tekstu)

The study of religion in Poland has been placed in a polarized research area between religiology and the science of religion. The distinction was proposed at the turn of 70's and 80's of the last century by the academic community of the Catholic University in Lublin. According to this conception the science of religion as a set of disciplines such as ethnology, history, geography, psychology, sociology, phenomenology and theory of religion, constitutes religiology only when it is supplemented by philosophy and theology. However, it must be emphasized that the aforementioned differentiation not only constitutes a distinction in a positive sense but also a dramatic division or even quarrel within academic and religious communities. What is interesting about religiology is that it has supporters both within its natural academic communities, i.e. among religious education institutions represented by seminaries, and among secular schools, a good example of the latter being religious instruction lessons in primary and high schools. At the same time the science of religion is a silent absentee in the Polish higher education system, except for the Institute for the Science of Religion at Jagiellonian University in Cracow. Polish Society for the Study of Religions tries to improve such a situation which is unfavourable for the development of religious research, for example, by organizing seminars, conferences, and congresses. This activity is undoubtedly positively evaluated by interested parties and at the same time it corresponds to general frames of socio-cultural preferences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałakier E., Sakramentologia starokatolicka, Warszawa 1990.
 2. Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000.
 3. Bronk A., Czy istnieje metoda religioznawcza?, w: "Przegląd Religioznawczy", nr 3/209, Warszawa 2003.
 4. Bronk A., Możliwości i ograniczenia religioznawstwa, Warszawa 1986.
 5. Derrida J., Wiara i wiedza. Dwa źródła "religii" w obrębie samego rozumu, w: Derrida J., Vattimo G., Religia, Warszawa 1999.
 6. Drozdowicz Z., Czy religioznawstwo może być naukowe?, w: "Przegląd Religioznawczy", nr 3/209, Warszawa 2003.
 7. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. I, Warszawa 1988.
 8. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, Kraków 1996.
 9. Fernandez-Armesto F., Religie, Warszawa 1998.
 10. Gatzemeier M., Theologie als Wissenschaft?, Stuttgart 1974.
 11. Hoyle F., Katastrofy kosmiczne i narodziny religii, Warszawa 1999.
 12. http://www.graniczne.amu.edu.pl.
 13. Kamiński S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1981.
 14. Krąpiec M.A., Filozofia w teologii. Czytając encyklikę "Fides et ratio", Lublin 1999.
 15. Kwiecień M., Ontologia wiary religijnej. Filozoficzne studium podstaw wiary chrześcijańskiej, w: Z.Drozdowicz (red.), "Zeszyty Filozoficzne" nr 5, Poznań 1996.
 16. Langemeyer G., Antropologia teologiczna, Kraków 1995.
 17. Luijpen W.A., Fenomenologia egzystencjalna, Warszawa 1972.
 18. Pawluczuk W., Religioznawstwo wobec nowych wyzwań, w: "Przegląd Religioznawczy", nr 3/209, Warszawa 2003.
 19. Pospieszalski A., O religii bez namaszczenia, Kraków 1997.
 20. Rusecki M., Istota i geneza religii, Lublin-Sandomierz 1997.
 21. Swienko H., Religia i religie, Warszawa 1981.
 22. Szyjewski A., O genezie religii raz jeszcze, w: "Przegląd Religioznawczy", nr 3/209, Warszawa 2003.
 23. Stachowski Z., Powitanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, "Przegląd Religioznawczy", nr 3/209, Warszawa 2003.
 24. Stachowski Z. (red.), Religioznawstwo polskie w XXI wieku, Tyczyn 2003.
 25. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1990.
 26. Tilghman B., Wprowadzenie w filozofię religii, Warszawa 1998.
 27. Van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997.
 28. Węcławski T., Wspólny świat religii, Kraków 1995.
 29. Wensing M., Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii, Warszawa 1997.
 30. Wierciński A., Magia i religia, Kraków 2000.
 31. Zdybicka Z., Człowiek i religia, Lublin 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu