BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Henryk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Żydowski apokryf Modlitwa Józefa w interpretacji Orygenesa
The Jewish Apocrypha The Prayer of Joseph in the Interpretation of Origen
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2009, t. 29, s. 31-44
Tytuł własny numeru
O wielowymiarowości badań religioznawczych
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Historia filozofii, Religia
Human philosophy, History of philosophy, Religion
Uwagi
summ.
Orygenes
Abstrakt
Apokryf Modlitwa Józefa jest nam znany tylko i wyłącznie z trzech cytowań u Orygenesa, z których drugie zostało również przytoczone przez Euzebiusza i po łacinie przez Prokopiusza z Gazy. Patriarcha Konstantynopola Nicephoros (806-815) podaje w apendyksie do swej Chronografii, że cały tekst miał 1100 wierszy. Prawdę powiedziawszy, nic więcej o nim nie wiadomo. Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć ani jaki był język oryginału, ani gdzie powstał, ani kto go napisał, choć istnieją różne na ten temat hipotezy. (fragment tekstu)

Origen in his Commentary on the Gospel of John quotes several lines from an otherwise unknown apocryphon, The Prayer of Joseph. The origin and the character of the whole book is unknown. The paper briefly surveys the results of recent research on the book, but its main concern is with the meaning ascribed to the text by Origen. He treats the text as a Jewish authority to support his hypothesis of the preexistence of rational beings, among them such that never depart from God, exercise their free will only for doing good (contrary to the notion of original fall}, and co-operate with God for the salvation of those who depart from Him. Such reading makes it possible to correct the hypothesis on the final destination of the world according to Origen. It would not be just a return to the beginning, since for rational beings, growing in the knowledge of God, with no sin, such return would not constitute anything good, but rather simply their return to God, where there is no sin and each logikos is what they want to be. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Charlesworth J.H.(red.), The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. 2: Expansions of the Old Testament and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic works, New York 1985.
 2. Daniélou J., Trinité et angélologie dans la théologie judée-chrétienne, RechSC 45, 1957.
 3. Euzebiusz z Cezarei, Praeparatio evangelica.
 4. Filon z Aleksandrii, Alegorie praw III, 17.
 5. Konstytucje Apostolskie VIII, 15,7; SCL 2, 250.
 6. Hipolit, O Antychryście, ŹMT 17, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
 7. Monaci A., Origene. Dizionario - la cultura, il pensiero, le opere, Città Nuova Roma 2000.
 8. Orygenes, Filokalia, fragment z zaginionego Komentarza do Księgi Rodzaju.
 9. Orygenes, O zasadach, II.
 10. Pietras H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 11. Pietras H., L'inizio del mondo materiale e l'elezione divina in Origene, Origeniana Nona, w druku od 2005.
 12. Pietras H., Logos a początek stworzenia według Filona z Aleksandrii, Bobolanum 2, 1991.
 13. Pietras H., Szatan jako początek świata materialnego w koncepcji Orygenesa, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła.
 14. Rubinkiewicz R., L'Apocalypse d'Abraham, TN KUL 1987.
 15. SCh 120, Paris 1966.
 16. Simonetti M., Praecursor ad inforos. Una nota sull'interpretazione patristica di Matteo 11, 3, w: Ecclesia orans. Mélanges A.G. Hamman, Augustinianum 20, 1980.
 17. Smith J.Z., The Prayer of Joseph, w: Neusner J.(red.), Religion in Antiquity. Essays in memory of Erwin Ramsdell Goodenough, Brill J., Leiden 1968.
 18. Stone M.E.(red.), Jewish Writings of the Second Temple Period, Compedia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Van Gorcum, Assen - Fortress Press, Philadelphia 1984.
 19. Teologia judeochrześcijańska, WAM, Kraków 2002.
 20. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. 2.
 21. UTE Torinese 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu