BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroziewski Marian
Tytuł
Zależność wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw od stopnia nasycenia zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami
Enterprises' Competitive Potential Increase Depending on Pro-Enterprising Institutions Degree in Management
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2010, nr 3, s. 33-48, tab., bibliogr. 31 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zachowania konkurencyjne, Styl zarządzania, Instytucje
Enterprise competitiveness, Competitive behaviour, Management style, Institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki, główne założenia i wyniki badań empirycznych dotyczących relacji zachodzących między indeksem nasycenia stylów zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami a indeksem dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Badania ukazały możliwości diagnozowania instytucjonalnych struktur przedsiębiorczości organizacyjnej oraz określania kierunków ich innowacji na rzecz kreowania potencjału konkurencyjności zdominowanego rozwojem form przedsiębiorczości interesariuszy przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Theoretical prerequisites, main assumptions and results of empirical research concerning relation between two indexes:1) saturation of styles of management applied to enterprising institutions; 2) dynamics of increase of enterprises’ competition potential are presented in this article. The research confirmed possibility of diagnosing enterprising structure of institutional enterprises as well as defining directions for institutional innovations that create competition potential by development of entrepreneurship of organization and individuals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abhayawansa S., Abeysekera J., An explanation of human capital disclosure from the resource-based perspectiv, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2008, vol. 12, nr 1.
 2. Björkman I., Fey C.F., Park H.J., Institutional Theory and MNC subsidiary HRM practices: evidence from a three-country study, "Journal of International Business Studies" 2007, nr 38.
 3. Bontis N., Fitz-enz J., Intellectual capital ROI: a casual map of human capital antecendents and consequents, "Journal of Intellectual Capital" 2002, vol. 3, nr 3.
 4. Brouthers K.D., Institutional, Cultural and Transaction Cost Influence on Estry Mode Choice and Performance, "Journal of International Business Studies" 2002, vol. 33, nr 2, s. 203-221.
 5. Buszko A., Mroziewski M., The intellectual capital impact on Polish construction companies during the transformation period, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2009, vol. 13, nr 3, s. 206-220.
 6. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 8. Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, w: Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 9. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 10. Jones M., Coviello N.E., Internationalisation: conceptualising an entrepreneurial process of behaviour in time, "Journal of International Business Studies" 2005, nr 36, s. 284-303.
 11. Kompedium wiedzy o konkurencyjności, red. Gorynia M., Łaźniewska E., PWN, Warszawa 2009.
 12. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. Skawińska E., PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 13. Kotabe M., Dunlap-Hinkler D., Parente R., Mishra H.A., Determinants of cross-national knowledge transfer and its effect on firm innovation, "Journal of International Business Studies" 2007, nr 38, s. 259-282.
 14. Krzysztofiak M., Urbanek D., Metody statystyczne, PWN, Warszawa 1975.
 15. Lau C-M., Tse D.K., Zhou N., Institutional Forces and Organizational Culture in China: Effects on Change Schemas, Firm Commitment and Job Satisfaction, "Journal of International Business Studies" 2002, vol. 33, nr 3, s. 533-550.
 16. Liker J., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 17. Maksymowicz-Ajchel A., Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 18. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonanalnej ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 3, s. 315-337.
 19. Marks A., Huzzard T., Creativity and workplace attractiveness in professional employment, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2008, vol. 12, nr 3, s. 225-239.
 20. Mitchell A.D., Bossert T., Measuring dimensions of social capital: Evidence from surveys in poor communities in Nicaragua, "Social Science & Medicine" 2007, nr 64, s. 50-63.
 21. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
 22. Pike S., Fernström L., Roos G., Intellectual capital. Management approach in ICS Ltd., "Journal of Intellectual Capital" 2005, vol. 6, nr 4, s. 489-509.
 23. Roslender R., Stevenson J., Kahn H., Employee wellness as intellectual capital: an accounting perspective, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2006, vol. 10, nr 1, s. 48-64.
 24. Sánchez P., Chaminade C., Olea M., Management of intangibles. An attempt to build a theory, "Journal of Intellectual Capital" 2000, vol. 1, nr 4, s. 312-327.
 25. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 26. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 27. Štrach P., Everett A.M., Knowledge transfer within Japanesse multinationals: building a theory, "Journal of Knowledge Managament" 2006, vol. 10, nr 1, s. 55-68.
 28. Williamson O.E., Instytucje kierujące, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3, s. 104-109.
 29. Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. Potocki A., Difin, Warszawa 2005.
 30. Zmienić sposób wprowadzania zmian, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 2, s. 27-34.
 31. Zieliński R., Zieliński W., Tablice statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu