BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Damian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Koordynacja przepisów polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z przepisami wspólnotowymi w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych
Coordination of Polish Social Security System with European Union Legislation with Regard to Pension Funds
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 75-81
Tytuł własny numeru
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Zabezpieczenie społeczne, Polityka społeczna UE
Pension benefits, Demand adjustment process, Social security system, EU social policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W zakresie zabezpieczenia emerytalne-rentowego akcesja Polski do Unii Europejskiej wymusza na niej pewne zmiany w ustawodawstwie. Przynależność do struktur unijnych zobowiązuje również odpowiednie instytucje wykonawcze do przestrzegania w konkretnych przypadkach prawa unijnego oraz określonych reguł postępowania. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego nie zmierza do ujednolicenia jego wewnętrznych systemów w krajach członkowskich, a jedynie stwarza możliwości wzajemnej komunikacji. Regulowane traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską tzw. cztery swobody (przepływu towarów, osób, usług i kapitału) zasadniczo wpłynęły na funkcjonowanie krajów wchodzących w skład Jednolitego Rynku. Stworzenie warunków do swobodnego przepływu wymaga na organach unijnych tworzenie solidnych podstaw ku temu. (fragment tekstu)

Polish accession to the European Union structures has imposed on Poland the obligation to harmonize our own system of social security with law of other members. This coordination consists in the obligation to apply European Union legislation towards persons travelling within the EU, regardless of internal laws. Basic acts which regulate such coordination are as follows: the Council Directive (EEC) No 1408/71 dated 14 June 1971 referring to the application of systems of social security for hired workers, self-employed individuals and members of their families travelling within the borders of the Union, as well as the Council Directive (EEC) No 574/72 dated 21 March 1972 defining the way of applying the directive (EEC) No 1408/71. With regard to pension funds, the Union regulates pensions resulting from inability to work, dependents' pensions, pensions for injuries at work and work-related illnesses, funeral benefits. Basic principles for coordination are: equal treatment, applying legislation of one country and adding up periods covered by insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE - analiza ustawodawstwa unijnego i jego implikacje dla Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Riksforsakringsverket Warszawa-Stockholm 2002, s. 109
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu