BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wyposażenie i efektywność czynników produkcji w przedsiębiorstwach rolniczych
Equipage and Effectiveness of the Production Factors in Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 3, s. 557-563, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Efektywność rolnictwa, Czynniki produkcji
Agricultural enterprises, Efficiency in agriculture, Production factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyposażenie w czynniki produkcji i efektywność ich wykorzystania w przedsiębiorstwach rolniczych o różnych formach prawnych zagospodarowania ziemi. Stwierdzono zróżnicowanie między przedsiębiorstwami w wyposażeniu w środki produkcji oraz efektywności ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the of the production factors and the effectiveness of their utilization in agricultural enterprises with different legal forms of the farm. The lowest level of employment was ascertained in enterprises of leased land and the highest in companies of Agricultural Property Agency. The highest cropland area and their technical fittings was ascertained also in companies of Agricultural Property Agency. Whereas the smallest in aspect of cropland area were the enterprises of owners, which in the most of researched years distinguished in general with the highest economic labour efficiency and also with the land usage profitability. In these enterprises the technical work equipage also the highest, together with the comparatively high technical equipage of the land. Furthermore in the enterprises of owners in 2000-2003 ascertained the highest effectiveness of the fixed assets usage. In remaining years the highest effectiveness of these resources noticed in the enterprises of leased ground. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernacki A. 1982: Efektywność różnych poziomów koncentracji środków produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 1-103.
 2. Bud-Gusaim J. 1988: Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski. PWN, Warszawa, s. 1-250.
 3. Herbst M. (red.) 2007: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Scholar, Warszawa, s. 1-204.
 4. Jagielska A. 2006: Syntetyczna analiza wskaźnikowa w ocenie efektywności gospodarowania środkami trwałymi, [W:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 1, Sopot, s. 143-151.
 5. Juchnowicz M. (red.) 2004: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 1-320.
 6. Karmańska A., Walińska E. 2006: Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym. Wydawnictwo A.D. Drągowski S.A., Warszawa, s. 1-336.
 7. Klepacki B. 2004: Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim na tle rolnictwa dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XI. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 133-139.
 8. Klepacki B., Gołębiewska B. 2005: Zmiany w sytuacji gospodarstw o zróżnicowanym obszarze. [W:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarski tynkowej. Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, s. 148-151.
 9. Bewc-Rogalska A. 2004: Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie sektorowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 1-212.
 10. Wasilewski A. (red.) 2006: Globalne, regionalne i lokalne uwarunkowania konwersji użytków rolnych. lERiGŻ-PIB, Warszawa. s. 1-55.
 11. Wasilewski M., Wasilewska A. 2008: Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Nr 66, s. 49-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu