BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa
From Farm to Enterprise
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 3, s. 597-604, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Ekonomika rolnictwa
Arable farm, Agricultural enterprises, Agricultural economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolniczego. Gospodarstwo zdefiniowano jako jednostkę techniczno-produkcyjna nastawioną na wytwarzanie produktów rolniczych, natomiast przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza nastawiona na produkcję w celu jej sprzedaży, ma zatem charakter towarowy. Z ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych w 2007 roku wynoszącej 2579,1 tys. działalność rolniczą prowadziło 2387.2 tys. (92,6%), natomiast liczba gospodarstw towarowych, które należy uznać za przedsiębiorstwa wynosiła w tym roku 76.3,6 tys., to jest zaledwie około 40% ogólnej liczby gospodarstw. Ta grupa przedsiębiorstw dostarcza około 90% produktów rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper defines the meaning of agriculture farm and agricultural enterprise. The farm was defined as technical productive organization, which aims to produce agricultural products. Whereas the enterprise was defined as economic organization, which aims to produce on the market, so it has a commercial nature. In 2007 in Poland there were 2579,1 thousand agricultural farms, hut only 2387,2 thousand, i.e. 92,6%, were involved in agricultural production. However only 763,6 thousand farms produced on the market, thus they could he treated as enterprises. That was only 40% of total number of farm. This group of farms supplie about 90% agricultural products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begriffs Systematik für die Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebslehre. Schriftenreihe des HLBS. 1973: Heft 14. 5 Auflage. Verlag "Pflug und Feder". GmbH - Bonn.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005. 2006: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007. 2008: Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 4. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984: PWRiL, Warszawa.
 5. Józwiak W. 2008: Udział gospodarstw towarowych, w tym gospodarstw dzierżawców w tynkowej produkcji rolniczej. Maszynopis w lERiŻ-PIB. Warszawa.
 6. Manteuffel K. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 7. Reisch E., J. Zeddics 1995: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Wydawnictwa AR w Poznaniu.
 8. Rychlik T., M. Kosieradzki 1978: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa. PWRiL. Warszawa.
 9. Sikorska A. 2007: Przemiany w strukturze gospodarstw chłopskich. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Steffen G., Born D. 1978: Betriebs -und Unternehmensführung in der Landwirtschaft. Verlag Eugen Ułmer Stuttgart.
 11. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002. 2003: Powszechny Spis Rolny 2002. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Centrum Informacji Menedżera.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu